Friskvårdspolicy

 

Förenade Care AB är en attraktiv arbetsgivare. Företagets hälsosatsning leder till att man gemensamt skapar en trivsam arbetsplats med hälsomedveten personal.

Genom förebyggande friskvårdsarbete som föreläsningar, utbildningar, kurser och friskvårdsenkäter arbetar vi kontinuerligt för att höja frisknärvaron och öka livskvaliteten för våra anställda. De förebyggande hälsoinsatserna är tillgängliga för all personal.

Vi lägger stor vikt vid personalens eget engagemang och att möjlighet till friskvårdsaktiviteter utefter personalens olika förutsättningar erbjuds.

Med gemensamma krafter leder detta till en förbättrad arbetsmiljö, en arbetsplats där man vill och kan vara delaktig genom personligt engagemang.

                                 Vårt motto i hela verksamheten är:

                                      Omtanke - Vänlighet - Service