Om rekryteringsprocessen

Eftersom det är viktigt för oss att hitta den mest lämpade kandidaten till ett jobb lägger vi stor vikt vid ett noggrant och professionellt rekryteringsarbete, där vi utvärderar såväl din kompetens som dina personliga egenskaper.
Rekryteringsprocessen innefattar följade steg:

Platsannonser.
Alla lediga tjänster annonseras ut på vår hemsida, Arbetsförmedlingens Platsbank på nätet och i dagspress. När du skriver din ansökan och din CV ber vi dig tänka på att skräddarsy den information du ger oss till just det jobb du söker. På detta sätt hjälper du oss att se hur du skulle passa i rollen.

Efter ansökningstidens utgång.
Bland alla sökande väljer vi ut 5-7 personer som vi vill träffa för en första intervju, utifrån kvalifikationer och erfarenhet.

Intervjuer och personlighetstest. Vid första intervjun fokuserar vi på din yrkeserfarenhet och eventuellt utbildning, samtidigt som du får mer information om både företaget och jobbet. Går du vidare kallas du till en andra intervju, där vi koncentrerar oss på din personliga kompetens och lämplighet för just den roll jobbet skulle kräva av dig. Som ett komplement till intervjuerna använder vi oss av personlighetsanalyser.
Utvärdering och val. Det som slutligen ligger till grund för vårt val av kandidat är en kombination av det intryck vi fått av dig under intervjuerna och dina kvalifikationer.

Introduktion och kontinuerlig medarbetarutveckling. Introduktionen av nyanställda planeras av dina nya kollegor och personalavdelningen, som utarbetar ett introduktionsprogram för din första tid i företaget. En löpande uppföljning av anställningen görs genom utvecklingssamtal mellan dig och din närmaste chef.

Kontakt

Robert Wikgren
Personalchef
Telefon 040-601 81 00