Personalenkät

Vi uppskattar om du vill delta i vår enkät. Genom att medverka i enkäten angående psykosocial arbetsmiljö får vi en bättre uppfattning om hur Du vanligen upplever Ditt arbete.

Tack för att Du tar Dig tid.

 

Klicka här för att delta i enkäten 2018