Kvalitetspolicy

Förenade Care AB har i sina verksamheter lagt speciell vikt vid kompetens, hälso- sjukvårds- och omvårdnadsutbildad personal, näringsriktig och egenproducerad kost samt kvalitetsutveckling. Företagets inriktning är att bedriva vård- och omsorg i så hemlik miljö som möjligt, samt skapa en trygg och trivsam atmosfär med välutbildad och serviceinriktad personal.

Företaget lägger stor vikt vid bemötande och attityder. Personalen behandlar vårdtagaren vänligt med omtanke och respekt samt värnar om integriteten. Det är viktigt att fråga och informera vårdtagare/ närstående.

Vårdarbetet är inriktat på den enskilde och dennes behov samt resulterar i nöjda vårdtagare, närstående och uppdragsgivare.

Aktivt sammanföra den enskilde i en gemenskap så att vardagsbilden, livet kommer i fokus med tidsbestämd underhållning och meningsfull dag, vilket i sin tur gör att vårdtagaren blir mera aktiv och därigenom får en god livskvalitet. En lyhördhet för vårdtagarnas och närståendes önskemål finns alltid.