Miljöpolicy

Förenade Care bedriver service, omsorg, hälso- och sjukvård på uppdrag av kommuner och landsting.

Förenade Care har utarbetat en miljöpolicy som omfattar prioriteringar och förbättringar i verksamheten relaterat till miljölagstiftning och miljöutredning.

Företaget arbetar för att öka miljömedvetenheten hos personalen och minska miljöriskerna genom ett aktivt miljöarbete och utbildning av personal och miljöombud.

Vi uppfattar att miljöarbetet angår alla och bygger på samarbete mellan ledning, personal och kunder.

Företaget strävar efter att minska sin miljöpåverkan främst inom områdena transport, avfallshantering, städ och tvätt samt energiförbrukning och vi arbetar ständigt med ett förbättringsarbete inom miljöområdet.

Vi prioriterar miljöcertifierade, närliggande leverantörer och kravmärkta produkter, samt arbetar aktivt för ett ekologiskt samhälle.

I vår bedömning av våra miljörisker beaktar vi livscykelperspektivet.

Vi bevakar och följer tillämplig miljölagstiftning och andra intressentkrav.


Förenade Care köper el från vindkraft

2014-09-01--2016-08-31

2016-09-01--2018-08-31