Miljöpolicy

Förenade Care bedriver service, omsorg, hälso- och sjukvård på uppdrag av kommuner och landsting.

Förenade Care har utarbetat en miljöpolicy som omfattar prioriteringar och förbättringar i verksamheten relaterat till miljölagstiftning och miljöutredning.

Miljömedvetenheten genomsyrar företaget och minskar miljöriskerna och vårt arv till kommande generationer, gör jorden till en dräglig miljö där livet blir bra att leva.

Miljöarbete angår alla och bygger på samarbete mellan ledning, personal och kunder.

Vi arbetar för att minska mängden inkontinenshjälpmedelsavfall genom strukturerad kontinensträning samt använda rätt produkt vid rätt tillfälle, vilket leder till ett ökat välbefinnande för den enskilde.

Företaget strävar efter att minska sin miljöpåverkan främst inom områdena transport, avfallshantering, städ och tvätt samt energiförbrukning.

Vi prioriterar ISO miljöcertifierade, närliggande leverantörer och kravmärkta produkter, samt arbetar aktivt för ett ekologiskt samhälle.

Vi bevakar och följer tillämplig miljölagstiftning och andra intressentkrav.

Vårt motto i hela verksamheten är: Omtanke - Vänlighet - Service


Förenade Care köper el från vindkraft

2014-09-01--2016-08-31

2016-09-01--2018-08-31