Om Förenade Care

Förenade Care ingår i Forenede koncernen - ett danskt familjeföretag med verksamhet inom såväl omsorg som facility service. Efter mer än 50 år i service-branschen har Forenede koncernen nu utvecklats till ett av Nordens största tjänsteföretag.
Utveckling och innovation
Forenede fungerar som utvecklingsbolag och moderbolag för fyra företag i Sverige och Danmark, som tillsammans utgör Nordens största privatägda servicekoncern. Forenede koncernen är verksam inom facility service och omsorg. Vi är ca 8000 medarbetare, och tillsammans betjänar vi några av Sveriges och Danmarks största företag. Vi har stora uppdrag inom kommun, stat och landsting.  

Vi vet att vår viktigaste tillgång är våra nöjda kunder som är villiga att betala för våra tjänster månad efter månad. Det är bara med våra engagerade medarbetares hjälp vi kan behålla dessa kunder. Därför lägger vi stor vikt vid såväl produktutveckling som medarbetarutveckling och utbildning.

Forenede koncernens stabsfunktioner omfattar ekonomi och finans, marknadsföring och kundservice, business development, personal och utbildning, samt försäljning och inköp.
En nordisk servicekoncern
Det har sina fördelar att vara verksam i flera länder - något som vi inom Forenede koncernen är väl medvetna om, och drar nytta av dagligen, inom vårt arbete med facility services och omsorg.

Inom äldreomsorgen har man i Sverige kommit långt när det gäller samarbete med privata vårdutförare. Koncernens dotterbolag, Förenade Care AB, med över 2500 fast anställda, är nu ett av Sveriges största privata vårdbolag. Förenade Care driver ca 50 verksamheter som innefattar vårdboenden, hemtjänst, medicinsk vård och social omsorg. De erfarenheter som Förenade Care AB har samlat på sig sedan starten 1998, har varit av stor nytta för oss när vi nu något senare har kommit in på den danska marknaden.

Utbytet av erfarenheter 
länderna emellan fungerar på samma sätt inom facility service. I Danmark har vi över 50 års erfarenhet av städning och relaterade tjänster, samt den kundservice som ingår i tjänsteleveransen. Detta har bidragit till att vi har fått starkt fotfäste även på den svenska marknaden. Flera av våra kunder uppskattar möjligheten att ha tillgång till samma goda service hos sina svenska verksamheter som hos sina danska.

Här finns vi

Kontakt

Förenade Care
Höjdrodergatan 19
212 39 Malmö
Telefon 040-601 81 00