Året som gick & förväntad utveckling


Verksamhetsåret har varit inriktat på nya kunder och segment och Förenade Care har ytterligare befäst sin ställning som ett utvecklings- och kvalitativt företag.

Under 2012 har samtliga verksamheter blivit trippelcertifierade, vilket innebär att Förenade Care är multisite certifierat.

Vårt koncept har burit frukt och vi har fått förtroendet att ta över ansvaret för Lomma Kommuns samtliga verksamheter inom SOL uppdrag, vilket vi sätter stort värde på och som imponerar i volym. Uppdraget påbörjas den 1:e mars 2013 och är det enskilt största uppdraget i företaget historia, det förpliktar och vi kommer att följa utvecklingen med stort intresse.


Vi fortsätter med våra omfattande kompetensutvecklingsdagar för personal och ledning vilket resulterar i nöjdare personal med ökad kontinuitet.

Vår friskvårdsavdelning arbetar oförtrutet med att utveckla konceptet med fokus på personalens välbefinnande och en ökad frisknärvaro.

Vi har startat upp ett antal nya uppdrag och gläder oss över att vi är nya aktörer i Kristianstad och Klippans kommuner med verksamheterna Amalia, Christiansro och Väpnaren. Det är med stor tillfredsställelse vi åter har tilldelats uppdrag i Sollentuna kommun med verksamheten Rådans Äldreboende. I egen fastighet på uppdrag av Uppsala kommun bedriver vi Förenade Care Liljefors torg 4. Vårt goda och långsiktiga samarbete med Malmö Stad har resulterat i ytterligare ramavtal, vilket ger oss möjlighet att belägga våra verksamheter Segevångsgården och Victoria vårdboende.


Vi har förstärkt vår organisation med ekonomichef och regionchefer.

2013 kommer liksom tidigare år att präglas av fortsatt förvaltning av våra befintliga uppdrag med fokus på ekonomi och kvalitetsutveckling.

Vi kommer i än högre grad att satsa på en kontrollerad tillväxt och att befästa Förenade Care AB som ett av de ledande bolagen inom sitt område.

Slutligen vill jag framföra mitt och ledningens varma tack till våra kompetenta medarbetare för deras utomordentliga engagemang och väl utförda arbete. Jag vill rikta ett tack till vår ägare och koncernchef Peer c Krogh för det förtroende och de resurser, som ställs till vårt förfogande för att uppnå våra högt ställda mål.

Med vänliga hälsningar

Christer Henriksson
Verkställande direktör 

 

Årsredovisningar

Här kan du se de senaste årsredovisningarna från Förenade Care.

 

År
Se online Download i pdf
2012 Se online
Download
2011
Se online
Download
2010   Download 
2009
  Download
2008   Download
Förenade Care
Huvudkontor, Höjdrodergatan 19 212 39 Malmö
Telefon 040-601 81 00