Året som gick & förväntad utveckling

Förenade Care fortsätter sin framgångsrika resa och vårt verksamhetssystem vinner förtroende bland våra beställare. Som ett av de få, eller rent av det enda företag i vår bransch med denna storlek, är vi trippelcertifierade.

 

Våra uppdrag växer, vi har fått ytterligare förtroende i kommuner där vi bedriver verksamhet samt nya uppdrag i Tomelilla, Staffanstorp, Ystad, Österåker och Åtvidabergs kommun. Vår verksamhet på Muskötvägen i Österåkers kommun har väckt ett stort intresse och såväl Österåkers kommun som många angränsade kommuner har tecknat avtal. Vi ser fram emot ett gott samarbete, där vi tillsammans tar ytterligare ett kliv för att förbättra och höja kvalitetsnivån i äldreomsorgen.

 

Vi har förstärkt vår organisation med flera stabsfunktioner och är rustade för att öka vår genomslagskraft i både kommuner och landsting.

 

Vi fortsätter med våra kompetensutvecklingsdagar för personal och ledning vilket resulterar i nöjdare personal med ökad kontinuitet som följd.

 

Verksamhetsåret har präglats av kontrollerad tillväxt och en balanserad ekonomi. Vi kommer att öka intensiteten inför 2016, bredda vårt koncept med nya segment och fördjupa satsningar på redan befintliga verksamhetsområden. Det är med glädje vi kan konstatera att våra ägare, familjen Krogh, ytterligare vill befästa sin ställning på marknaden och frigör resurser som ger oss möjligheter både till förvärv och ökade investeringar inom befintlig marknad.

 

Slutligen vill jag framföra mitt och ledningens varma tack till våra kompetenta medarbetare för deras utomordentliga engagemang och förtjänstfulla arbete. Jag vill rikta ett tack till ägare och styrelse för det förtroende de visat under innevarande verksamhetsår.


Med vänliga hälsningar
Christer Henriksson
Verkställande direktör

 

Årsredovisningar

Här kan du se de senaste årsredovisningarna från Förenade Care.

 

 

År
Se online Download i pdf
2015
Se online
Download
2014    Download
2013 Se online Download
2012 Se online
Download
2011
Se online
Download
2010   Download 
2009
  Download
Förenade Care
Höjdrodergatan 19
212 39 Malmö
Telefon 040-601 81 00