Ledningsgrupp Regionchefer

Siv Nordqvist, Vice VD
Siv Nordqvist
Regionchef Medicin
Telefon: 040-601 81 00
Eva Lovén, Regionchef Stockholm
Ewa Lovén
Regionchef Stockholm
Telefon: 0733-150 158
Madeleine Lundström
Regionchef Malmö
Telefon: 040-601 81 00
Johannes Graupner, Regionchef Måltidsservice
Johannes Graupner
Regionchef Måltidsservice
Telefon: 0739-01 57 21
Ulf Kollberg, Regionchef Bemanning
Ulf Kollberg
Regionchef Bemanning
Telefon: 031-719 33 95
Eva Hermansson, regionchef Södra/Östra
Eva Hermansson
Regionchef Södra, Östra
Telefon: 040-601 81 00
Susanna Gerhard, Regionchef Uppsala
Susanna Gerhard
Regionchef Uppsala, Norr
Telefon: 0733-15 01 85
AnnGerd Töyrä
AnnGerd Töyrä
Regionchef Nordvästra
Telefon: 040-601 81 00
 

Huvudkontor

Förenade Care AB
Höjdrodergatan 19
212 39 Malmö
Telefon: 040-601 81 00