Stab

Jeanette Donner, Friskvårdsansvarig
Jeanette Donner
Friskvårdsansvarig
Telefon: 040-601 81 00
Lisbeth Pettersson
Kvalitetssamordnare
Telefon: 040-601 81 00
Marie Fröderberg, Marknadsassistent
Marie Fröderberg
Marknadsassistent
Telefon: 040-601 81 00
Angela Gunnarsson
Angela Gunnarsson
Anbudshandläggare
Telefon: 040-601 81 00
Annika Dahse
Annika Dahse
Anbudshandläggare
Telefon: 040-601 81 00
 

Huvudkontor

Förenade Care AB
Höjdrodergatan 19
212 39 Malmö
Telefon: 040-601 81 00