Stab

Mia Pettersson Schöning
VD-sekreterare
Telefon: 040-601 81 00
Lisbeth Pettersson
Kvalitetssamordnare
Telefon: 040-601 81 00
Marie Tjäder
Marie Tjäder
Marknadsassistent
Telefon: 040-601 81 00
Angela Gunnarsson
Anbudshandläggare
Telefon: 040-601 81 00
Annika Dahse
Anbudshandläggare
Telefon: 040-601 81 00
 

Huvudkontor

Förenade Care AB
Höjdrodergatan 19
212 39 Malmö
Telefon: 040-601 81 00