Verkställande ledning

Christer Henriksson
VD
Telefon: 040-601 81 00
Madeleine Lundström
Vice VD, Kvalitetschef
Telefon: 040-601 81 00
Anneli Ask
Ekonomichef
Telefon: 040-601 81 00
Christina Thörncrantz, Redovisningschef
Christina Thörncrantz
Redovisningschef
Telefon: 040-601 81 00
Mia Palmé
Marknadschef
Telefon: 040-601 81 00
Kerstin Jönsson, Vårdchef
Kerstin Jönsson
Vårdchef
Telefon: 040-601 81 00
Robert Wikgren
Personalchef
Telefon: 040-601 81 00
 

Huvudkontor

Förenade Care AB
Höjdrodergatan 19
212 39 Malmö
Telefon: 040-601 81 00


 

Här finns vi