Ledningsgrupp Regionchefer

Eva Hermansson, regionchef Södra/Östra
Eva Hermansson
Regionchef Södra, Malmö
Telefon: 040-601 81 00
Birgitta Gyllensten
Birgitta Gyllensten
Regionchef Västra, Östra
Telefon: 040-601 81 00
Susanna Gerhard
Regionchef Uppsala
Telefon: 0733-15 01 85
Ulf Kollberg, Regionchef Bemanning
Ulf Kollberg
Regionchef Nordvästra
Telefon: 0733-150 136
Ewa Lovén
Regionchef Stockholm Norr
Telefon: 0733-150 158
Aferdita Vrajolli
Regionchef/Vårdcontroller Stockholm Söder
Telefon: 073-901 55 31
Veronica Lundgren
Chefscontroller/Regionchef Norr
Telefon: 040-601 81 00
Roy Jeppsson
Regionchef Personlig assistans, Social
Telefon: 040-601 81 00
Sara Carlsson
Regionchef Måltidsservice
Telefon: 040-601 81 07
 

Huvudkontor

Förenade Care AB
Höjdrodergatan 19
212 39 Malmö
Telefon: 040-601 81 00