Omtanke, Vänlighet & Service


 

Förenade Care är ett vårdbolag som bedriver och utvecklar olika typer av vårdformer, med specialistkunskap och stor erfarenhet hos vår kompetenta medarbetarstab.


 

Förenade Cares ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001: 2008, miljöcertifierat enligt ISO 14001: 2004 och arbetsmiljöcertifierat enligt OHSAS 18001: 2007. Vi kan konstatera att vi nu är trippelcertifierade och gott rustade för framtiden, samtidigt som vi på detta sätt kan vidimera vårt koncept.


Förenade Care har i sin verksamhet lagt vikt vid kompetensutveckling och utbildad personal, samt kvalitetsutveckling. Vi bedriver omsorg i en så hemlik miljö som möjligt, och skapar en trygg och trevlig anda, med serviceminded personal.

Förenade Care erbjuder palliativ vård, avancerad hemsjukvård och ordinär hemsjukvård samt utför sjukvårdsinsatser på gruppboenden. Palliativ vård utförs antingen i eget hem eller på en av våra vårdavdelningar. Vi har även utökat vår verksamhet inom medicin med vårdcentral, företagshälsovård och läkarmottagning.

Förenade Care driver både vård- och omsorgsboenden och servicehus. Vi utför hemtjänstuppdrag hos såväl äldre som handikappade i ett flertal kommuner sedan 1999.

Förenade Care driver även sociala boenden, och hos oss bygger social omsorg på principen hjälp till självhjälp och grundas på respekt för individens självbestämmande.

Förenade Care har stor erfarenhet av tillagning av mat för både äldre, barn och skolungdomar, och har sju produktionskök. Kökschefer och kockar har kunskap och erfarenhet av storhushåll och av att tillaga en varierad god och näringsrik kost.

Med Förenade Care har vi skapat ett företag där människan och den enskildas behov är i centrum. Verksamheten är uppbyggd omkring engagerade medarbetare, som vill göra vardagen trevligare för våra vårdtagare och deras anhöriga. Hos Förenade Care säkras brukarna en vardag där man lyssnar till deras behov, och där man har en hög grad av självständighet, inflytande och frihet.

Vårt motto är omtanke vänlighet och service
.
För oss innebär omtanke att brukarna känner att vi bryr oss om dem, och alltid känner en trygghet i att vi ser till deras bästa. God omsorg är ett välfungerande samspel människor emellan, och det är viktigt för oss att våra medarbetare och brukare respekterar och trivs med varandra. Därför är vänlighet ett centralt element i all kommunikation. Vi tycker också att det ska finnas plats för god service i omsorgen, och vi vill att våra brukare ska uppleva att vi förstår deras individuella behov, och uppfyller deras önskemål på bästa möjliga sätt.

Med vänliga hälsningar,

Christer Henriksson
VD

Våra verksamheter

För information om dagens mat och dagens aktiviteter, gå in på aktuell verksamhet. Där hittar du länk till matsedel och aktiviteter

ASiH och palliativ vård
BVC Victoria Vård & Hälsa
Hemtjänstområden
Måltidsservice
Personlig assistans
Servicehus
Social Omsorg
Victoria Vård & Hälsa
Vård- och omsorgsboenden

Här finns vi