Vallhem

Vallhem drivs på uppdrag av Malmö kommun.

Vallhem är ett dygnsboende för hemlösa män, med 46 boenderum. Verksamheten på Vallhem är av lågtröskelkaraktär, vilket innebär att vi även tar emot personer med hög missbruksfrekvens.

Kontakt

Lollo Dyson
Lollo Dyson
Verksamhetschef
Vallhem
Förenade Care AB

St. Kvarngatan 4-6
211 29 Malmö
Telefon: 040-30 12 20


 

Hitta oss