Leva Livet-koncept

Leva Livet

Konsten att ge mening åt livet – hela livet
Att fortfarande känna mening med livet i hög ålder är en önskan varje människa bär på. Säkert är det din och allas dröm att kunna välkomna en ny dag och vilja uppleva en till och ännu en. Men vi vet också att livets lott faller olika.

Leva Livet – ett koncept med mening och innehåll
Att fylla dagarna med meningsfullt innehåll, det är vad Liva Livet-konceptet går ut på. Alla medarbetare hos Förenade Care är engagerade i Leva Livet. Individuell trivsel, kvalitet i tillvaron och meningsfulla dagar är vad vi vill ge dig.
Varje människa, varje möte mellan människor är betydelsefullt och unikt. Vi slutar inte att drömma, njuta, älska och känna lust bara för att vi adderar år till livet. Din förhoppning om ett fortsatt aktivt och meningsfullt liv tar vi på fullaste allvar.

Unikt koncept i vårdbranschen
Våra Leva Livet-inspiratörer ser möjligheter framför begränsningar. Det är väldigt individuellt vad en människa menar med en meningsfull vardag, liv formar oss på så olika sätt. Därför är Leva Livet-inspiratörernas främsta uppgift att ge de boende en möjlighet att leva sitt eget liv. De är alltid högskoleutbildade. Det är viktigt att kunna koppla nya forskningsrön och evidensbaserade metoder till livet som den enskilde vill leva. Konceptet är unikt i vårdbranschen.

Utomhus i rörelse eller stilla inomhus
Gång på gång får vi bevis på vilken positiv effekt Leva Livet har på både boende och personal. Fester, utflykter, hantverk, musik, gymnastik, fotografi, trädgårdsarbete, teckning och målning, kultur i alla former, middagar med vin och det lilla extra är bara toppen av det berg av aktiviteter vi formar tillsammans. Utomhus i rörelse eller stilla inomhus i en gemensam stund runt ett bord, det väljer du själv.

Leva Livet tar form i både hönsgårdar och rabatter
Våra Leva Livet-inspiratörer är genuint intresserade av att inspirera människor. I det arbetet ingår att respektera och utveckla de intressen som du och andra boende tar med till oss. Men också att stimulera nya intressen.
När vi beskriver Leva Livet som ett levande koncept menar vi att det följer förändringar i samhället; vad som var modernt igår är kanske inte modernt idag. Olika generationer ser på företeelser på olika sätt. Intressen och hobbyer blir förlegade och försvinner, nya kommer till.
Leva Livet lever också efter årets skiftningar. Naturligt nog ordnar vi fler utomhusaktiviteter under vår och sommar – trädgård, odling och enklare djurhållning är väldigt givande. Att se blommor, grönsaker och djur växa får i sin tur boende att blomstra och det smittar av sig på vår personal.
Leva Livet genomsyrar och skapar ett positivt kretslopp i vår verksamhet.


LEVA LIVET-INSPIRATÖRER
Över 50 särskilt högskoleutbildade Leva Livet-inspiratörer finns på Förenade Cares vård- och omsorgsboenden.
De är arbetsterapeuter, äldre- och hälsopedagoger, socionomer, sjukgymnaster och fysioterapeuter. Tillsammans med varje boende hittar och utvecklar de stimulerande glädjekällor i vardagen.