Måltidsservice


 

Erfarenhet inom kost för äldre och storhushåll
Vi har stor erfarenhet av tillagning av mat för både äldre, barn och skolungdomar. Köksansvariga och kockar har kunskap och erfarenhet av storhushåll och av att tillaga en varierad god och näringsrik kost.


I produktionsköken gör vi kvalitetsundersökningar för att styrka den av kunden upplevda kvalitén i de levererade matprodukterna samt har rutiner för uppföljning, egenkontroll och utvärdering.

Förenade Care har flera produktionskök i Vellinge kommun där man tillagar och serverar mat till vårdtagare på verksamheterna, hemtjänstens vårdtagare, utomstående gäster samt till skolbarn: Almgården Vellinge, Månstorps ängar Västra Ingelstad, Kronodalsgården och Postgården Höllviken samt Bäckagården Skanör.

I restaurangen på mötesplats Dammfri i Malmö tillagas ca 700 portioner per dag med bl.a. kost och matdistribution till hemtjänst på uppdrag av stadsdelsförvaltningen samt till våra verksamheter i Malmö; Segevångsgården och Victoria. Vi har tillagningskök på flera orter.


Måltider och måltidsmiljö

I Förenade Care är vi måna om att vårdtagarna ska uppleva en så hemlik miljö som möjligt och att atmosfären ska vara trivsam. Måltiderna ska vara en lugn och trevlig stund samt bidra till social samvaro och gemenskap, där den enskilde kan delta efter sina förutsättningar.

Personalen lägger stor vikt vid att vårdtagaren ska uppleva såväl maten som måltidssituationen som god och positiv. Vi äter även med ögat och därför serveras all mat från serveringsfat eller karotter, där maten läggs upp vackert. Dukar, blommor och servetter ger ett trevligt intryck. Dukningen ska vara både vacker och funktionell.

Måltiderna och måltidssituationen är av stor betydelse för välbefinnandet och därför ser vi detta som en viktig fråga i arbetet ute i verksamheterna. På varje verksamhet utbildas kostombud av vår dietist.

Individuella önskemål och behov
Vi är lyhörda för vårdtagarnas önskemål om kost och arbetar på ett flertal sätt för att tillgodose dem, bl.a. genom matråd med vårdtagare, kostombud, kökschef och verksamhetschef. Matsedlar och specialkost är kontrollerade av dietist med tanke på näringsvärde och variation. De är skrivna med hänsyn till de äldres smak, önskan och traditioner. Stor hänsyn tas även till den enskildes behov vad det gäller mat och måltidssituation.

Personal och ansvarsområde
Kockar har adekvat utbildning och kompetens som svarar mot de krav som ställs av beställarna. De är väl insatta i kosten och dess betydelse för välbefinnande och hälsa.
Kockarna har kunskap i de nationella närings- och kostrekommendationer som finns och använder dessa vid planering, tillagning och servering av mat. Därutöver har kockarna även kunskaper i livsmedelshantering och i gällande lagstiftning, avtal, bestämmelser och riktlinjer.

Kockarna utbildas i Förenade Cares verksamhetssystem. De som arbetar med kostproduktion för äldre kan utbildas i vad demens och andra sjukdomstillstånd medför samt i bemötandeteknik.

Kosten kan på olika sätt integreras i de övriga aktiviteterna på verksamheterna. Olika matlagningsaktiviteter kan planeras tillsammans med de boende utefter deras förutsättningar.

Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för att fullgoda nutritionsrutiner finns inom verksamheten.

För att säkra kvalitetskrav gällande kost har Förenade Care bl.a. stöd av egen dietist, som ger förslag och näringsberäknar matsedlar i samråd med kostombud, sjuksköterskor och verksamhetschef. Dietisten arbetar även med utbildning, rådgivning/handledning samt har regelbunden kontakt med både verksamhetschefer och kökspersonal.

Kontakt

Sara Carlsson
Regionchef Måltidsservice
Telefon 040-601 81 07