Personlig assistans

Personlig assistans

 - så att du kan leva det liv du vill leva

Du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med stöd av en Personlig Assistent som är med dig delar av dagen eller hela dygnet.

Den personliga delen

På Förenade Care lägger vi lika stor vikt vid personlig som vid assistans. Den PA du väljer att ha vid din sida vill berika din vardag och göra den värd att längta till. Det är vad omtanke, vänlighet och service handlar om. Det är så vi gör personlig assistans personlig.

Unika människor – unika uppdrag
Varje människa som behöver en PA är unik. Du kan ha assistansbehov sedan tidiga år eller du kan ha drabbats hårt av en olycka senare i livet. Två unika liv, båda lika mycket värda.
  På Förenade Care har vi ett enda mål: vi ska underlätta det liv du vill leva – med dina drömmar, intressen, egenheter och vanor. Ja, till och med ovanor.

Samarbete mer än ett uppdrag
Personlig assistans är inte bara ett uppdrag, det är ett alldeles speciellt samarbete. Du som får stöd av en PA är uppdragsgivare/kund och uttrycker vad du vill – tillsammans formar ni vardagen. Vill du till havet, då försöker vi ordna det. Vill du fiska nere vid ån, då arrangerar vi det. Vill du träffa kompisar från plugget, då fixar vi det.
  Lösningarna ni kommer på tillsammans utgår från hela dig, det liv du har levt, det liv du lever nu och det du har framför dig.

Fem gyllene regler
Anlitar du en PA genom Förenade Care ska du veta att han eller hon har fem gyllene regler att följa: 1) Visa medkänsla. 2) Göra det yttersta för att förstå din situation. 3) Visa respekt för ditt privatliv och din beroendeställning. 4) Vara följsam och verkligen lyssna. 5) Respektera hela det liv du har levt, inte bara det du lever nu.
  Förenade Care är godkänt av Inspektionen för vård och omsorg, det garanterar att din PA följer reglerna.

Så vad gör en personlig assistent?
Massor! Det beror mycket på dig. Men här är några konkreta exempel: hjälper dig med hygien och av- och påklädning. Är med dig när du ska äta, diska och städa. Är ett stöd när du ska kommunicera med myndig­heter och de omkring dig, ta dig till fritidsaktiviteter, träning och sjukhusbesök. Ser till att du får umgås med släkt och vänner och får vara en del i samhället så långt det är praktiskt möjligt. Alltid efter behov.
  Målet är att du ska kunna göra sådant som varje människa gör. Visst finns där en gräns mellan det möjliga och omöjliga, men var den går är mycket upp till dig och din PA.

Beroendeställningen
Det här är lite av den ömma punkten inom personlig assistans. Men det går varken att komma ifrån eller runt den. Den finns där och kan givetvis upplevas orättvis. Duktiga PA (som de hos Förenade Care) är högst medvetna om detta och i jobbet ingår att arbeta för att jämna ut förhållandet. Lyhördhet, empati och respekt för din identitet är betydelsefulla egenskaper som vi försäkrar oss om att våra PA har. Upplever du att något av dem fattas, då är det din fulla rätt att avbryta uppdraget. Du ska känna dig trygg, det är målet. Alltid!
Kontakt Skåne 

Karolina Lindqvist
Verksamhetschef
Telefon 0739-015 518
Förenade Care Personlig Assistans
Geijersgatan 4A
216 18 Limhamn


Kontakt övriga landet

Personlig assistans
Anders Wåhrberg
Verksamhetschef
Telefon 0733-150 133
Personlig assistans
Madeleine Thunwall
Uppdragsansvarig
Telefon 0733-150 132
Förenade Care Personlig Assistans
Svärdvägen 25B
182 33 Danderyd

 
   en del av Förenade Care