Social omsorgHos oss bygger social omsorg på principen hjälp till självhjälp och grundas på respekt för individens självbestämmande. Vi arbetar enligt mottot: omtanke - vänlighet - service

Vår sociala omsorg präglas således av ett arbetssätt som ger våra gäster möjlighet att själv ta ansvar för och ha inflytande över de hjälpinsatser som utförs. Det sker genom ett målinriktat kontaktmannaskap med alla gäster, där man bemöter och ger den enskilde stöd och omvårdnad utifrån dennes livssituation och behov. Det handlar mycket om att få våra boende att först och främst förstå sin egen situation. Därefter hjälper vi dem att se över sina möjligheter till att skapa sig en bättre tillvaro. Vi strävar efter att alltid uppmuntra och stödja våra boende i de val de gör.

Vår målsättning är att erbjuda hemlösa män och kvinnor ett akut boende i avvaktan på annat boende. Hos oss bor alla gäster i eget rum, men delar gemensamhetsutrymmen och hygienutrymmen. Alla rum är möblerade och vi tillhandahåller sängkläder och handdukar. Vi serverar tre mål mat om dagen och kaffe under och mellan måltiderna.

"Vi arbetar enligt principen att vi har alla det yttersta ansvaret för våra egna liv, men ibland kan man behöva lite extra hjälp på vägen, och då finns vi där."

Vi driver tre hem för hemlösa i Malmö kommun: Rönnbacken, Vallhem och Lillhem. Sammanlagt har vi 80 boendeplatser, största delen av dessa är abonnerade av Malmö Stad. I Lunds kommun driver vi Piletorp.

Kontakt

Roy Jeppsson
Regionchef Personlig assistans, Social
Telefon 040-601 81 00Malmö kommun

Lillhem

Rönnbacken

Vallhem


Lunds kommun

Piletorp