Vård- och omsorgsboenden

Förenade Care driver vård- och omsorgsboenden för äldre, där verksamheten kännetecknas av att vi fokuserar på de boendes välbefinnande och trivsel. Kärnan i äldreomsorgen är vårt motto: omtanke - vänlighet - service. Värdighet och respekt för individen är självklarheter hos oss.


Kontinuitet värderas högt
Varje boende får en kontaktperson knuten till sig och denna kontaktperson har ansvar för den boendes personliga vård, städning av rummet, inköp, m.m. Det är också kontaktpersonen som informerar såväl den boende som de anhöriga om det som är aktuellt på vårdboendet.

Möjlighet att påverka
Vi tycker att det är viktigt att den fysiska omgivningen på vård- och omsorgsboendena är tilltalande. På våra vård- och omsorgsboenden har de boende rymliga och trivsamma rum eller lägenheter, och trevliga gemensamma utrymmen till sitt förfogande. De boende är alltid med och bestämmer över sin egen vardag och påverkar sin omgivning. Tack vare denna interaktion kan vi utveckla våra tjänster så att de blir så bra som möjligt. Även de anhöriga har möjlighet att bidra med råd angående kost, boende och omsorg.

Kost och välbefinnande
Vi vill att våra boende ska trivas och må bra. Kosten är sammansatt efter näringsriktiga principer och i enlighet med de boendes egna önskemål. I vård- och omsorgsboendenas kostråd deltar både företagets kost- och köksansvariga och de boende själva. En näringsrik kost är viktig, men för aptitens skull satsar vi även på vällagad och god mat samt en lugn och trevlig måltidssituation Vi erbjuder aktiviteter som terapi, gymnastik och små promenader för att säkerställa vitaliteten hos våra boende.

Gemenskap och en aktiv vardag
Vardagen på våra vård- och omsorgsboenden präglas av aktiviteter, för att hålla igång och stärka samhörigheten och gemenskapen bland de boende. Tack vare de gemensamma aktiviteterna slipper våra boende känna ensamhet. Samtidigt respekterar vi även de boendes behov av lugn och ro, och erbjuder därför möjligheter att syssla med individuella hobbies. Vi gör utflykter, ordnar tillställningar med musik och sång, sysslar med handarbete och spelar spel - alltid enligt våra boendes önskemål och förmåga som utgångspunkt. Det är också många som uppskattar att delta i det dagliga arbetet, med välkända aktiviteter som att hjälpa till med bordsdukning och matlagning. Anhöriga är alltid välkomna att delta i aktiviteter, utflykter och måltider.

Här driver vi vård- och omsorgsboenden