kommunal vård, börsbolagsvård eller Förenade Care

Det finns ett alternativ

Funderar du över vem du vill ge ansvaret när du flyttar till ett vårdboende? Tänker du på vem du ska välja som personlig assistans? Eller är du anhörig och vill ge din mamma eller pappa det absolut bästa och tryggaste. Kanske arbetar du med vård- och omsorgsfrågor och vill veta mer om Förenade Care. 
Vi är familjeföretaget där vi sätter extra stort värde i att personal och medarbetare omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. Beslutsvägarna är korta och vi är varandra nära i insikten att våra insatser är till för dig och dina närmaste.

Jämför med begreppet börsbolag - med avstånd, vinstmaximering och beslut som tas långt borta med aktieägarnas bästa för ögonen.

Socialstyrelsens enhetsundersökning inom äldreomsorg 2019 visar att privata aktörer ligger i framkant när det gäller kvalitet. I den årliga enhetsundersökningen presterar privata verksamheter bättre än offentliga. Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsida.

Din hjälp behövs

Vill du hjälpa till inom äldreomsorgen/omsorgen?

Vi har ett stort behov av extra hjälp på våra verksamheter runt om i landet.
Är du tillgänglig för att arbeta och vill göra en insats, hör av dig.

Vi behöver hjälp av dig som:

- Är medicinskt utbildad.
- Är omvårdnadsutbildad.    
- Vill hjälpa till med service/lokalvård/matservering/sociala insatser m.m.   

Skicka ett mail till oss på jobb@forenadecare.com och berätta på vilken ort du kan hjälpa till och vilken utbildning/erfarenhet du har.
Stort tack på förhand!

25 maj 2020

Uppdatering gällande coronavirus

Nu har det gått drygt tio veckor sedan vi införde besöksstopp på våra verksamheter på grund av smittspridningen i samhället av coronaviruset. Vi förstår att det kan vara svårt att inte få träffa sina nära och kära så som man brukar, men samtidigt är det oerhört viktigt att vi skyddar våra mest sårbara äldre. På våra boenden försöker vi så långt det går att leva livet som vanligt. Vi hjälper gärna till med att koppla upp er med er närstående via telefon eller digitalt såsom Lifesize, Skype eller Facetime. Nu har vi även på flera boende utrustat oss med skyddsväggar av plexiglas som gör det möjligt för boende att möta sina anhöriga på ett mer personligt och levande sätt.
För att se vad som händer på våra verksamheter följ oss gärna på Instagram, ett enskilt boende hittar du genom att söka på forenadecare_verksamhetens namn.
För våra medarbetare gäller fortsatt att de ska vara hemma vid minsta sjukdomssymptom. Vi vill bara ha frisk personal på arbetsplatsen då det är viktigt att skydda både boende och personal från smitta.

 

Utöver det följer vi som vanligt basala hygienrutiner som bl.a. innebär noggrann handhygien och rekommenderad skyddsutrustning i nära vårdarbete. Nu fokuserar vi ytterligare på det för att förhindra smittspridning och beredskap finns för att vidta ytterligare åtgärder där behov finns som exempelvis isoleringsprocesser och användning av visir och/eller munskydd om behovet uppstår.
Vår ledning har regelbundna möten för uppdatering om situationen på våra verksamheter, vi följer fortsatt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd/Vårdhygien och vid behov kan snabba beslut tas utifrån myndigheters direktiv och rekommendationer.
Om du har frågor eller känner dig orolig kring din närstående är du välkommen att kontakta respektive verksamhetschef på aktuell verksamhet. Information om situationen för andra än din egen närstående på boendet påverkas av att vi jobbar under sekretesslagen som begränsar utlämnande av information. 

Åtgärder mot smittspridning

Med anledning av coronavirusets spridning i samhället vill Förenade Care informera om de åtgärder vi vidtar i våra verksamheter och för vår personal.
De fakta som finns, om vem som drabbas hårdast av viruset, visar att det framförallt är äldre som är riskutsatta. Därför gör vi allt vi kan för att minska risken för smittspridning till våra äldre.
På våra boenden är besöksförbud infört som generell regel. Detta kan omprövas i särskilda situationer. Det görs då av verksamhetschef på verksamheten.
Inom hemtjänst och personlig assistans har vi en ökad vaksamhet på hur de vi stödjer mår.
Medarbetare som uppvisar symtom på influensa (hosta, snuva, halsont, feber) oavsett om de har varit i riskområde, definierat land av WHO, eller i Sverige ska stanna hemma och kontakta 1177.
Basala hygienrutiner, med noggrann handhygien, är den åtgärd som i nuläget på bästa sätt kan förhindra smittspridning. I alla verksamheter förtydligas detta arbetssätt.
Förenade Care följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

 

STOPP! Vi har infört besöksförbud p.g.a. förhöjd smittrisk! Hjälp oss med att skydda våra boende och personal genom att respektera vårt besöksförbud, tack.  

19 MARS

Se SVTs reportage från Förenade Care Almgårdens hemtjänst i Vellinge.

svt reportage Almgarden hmtj
ledningssystem

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Förenade Cares ledningssystem innefattar kvalitetsledning, miljöledning och arbetsmiljöledning. Ledningssystemet är gemensamt för alla våra verksamheter.
Ledningssystemet följer kraven i ISO-standarderna 9001 för kvalitetsledning, 14001 för miljöledning och OHSAS 18001 för arbetsmiljöledning. Ledningssystemet uppfyller även SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

lite om oss

50

Leva Livet Inspiratörer

Leva Livet inspiratörerna finns på våra vård- och omsorgsboenden och utvecklar stimulerande glädjekällor i vardagen. 

Frisk

Friskvård för personal

Övergripande arbetsmiljömål handlar om att öka trivseln på arbetsplatsen samt att minska ohälsan hos våra medarbetare.

1998

Förenade Care i Sverige

Det danska familjeföretaget gick in i Sverige 1998.