kommunal vård, börsbolagsvård eller Förenade Care

Det finns ett alternativ

Funderar du över vem du vill ge ansvaret när du flyttar till ett vårdboende? Tänker du på vem du ska välja som personlig assistans? Eller är du anhörig och vill ge din mamma eller pappa det absolut bästa och tryggaste. Kanske arbetar du med vård- och omsorgsfrågor och vill veta mer om Förenade Care. 
Vi är familjeföretaget där vi sätter extra stort värde i att personal och medarbetare omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. Beslutsvägarna är korta och vi är varandra nära i insikten att våra insatser är till för dig och dina närmaste.

Jämför med begreppet börsbolag - med avstånd, vinstmaximering och beslut som tas långt borta med aktieägarnas bästa för ögonen.

Socialstyrelsens enhetsundersökning inom äldreomsorg 2019 visar att privata aktörer ligger i framkant när det gäller kvalitet. I den årliga enhetsundersökningen presterar privata verksamheter bättre än offentliga. Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsida.

Din hjälp behövs

Vill du hjälpa till inom äldreomsorgen/omsorgen?

Vi har ett stort behov av extra hjälp på våra verksamheter runt om i landet.
Är du tillgänglig för att arbeta och vill göra en insats, hör av dig.

Vi behöver hjälp av dig som:

- Är medicinskt utbildad.
- Är omvårdnadsutbildad.    
- Vill hjälpa till med service/lokalvård/matservering/sociala insatser m.m.   

Skicka ett mail till oss på jobb@forenadecare.com och berätta på vilken ort du kan hjälpa till och vilken utbildning/erfarenhet du har.
Stort tack på förhand!

CORONA 24 NOV

Förenade Care corona

Vintern är här och smittan med covid 19 sprids i vårt samhälle som tyvärr medför en risk att det åter kommer in i verksamheter. Olika händelser i samband med smittutbrott florerar i media, vilket skapar en stor oro för alla berörda, boende, närstående och personal. Vi vill därför berätta hur vi arbetar för att ge en inblick i hur det går till om en smitta, trots alla förebyggande åtgärder, skulle uppstå.

Om ett smittutbrott skulle bli aktuellt, oavsett om det är personal eller vårdtagare/kund, har vi direktkontakt med Smittskydd och Vårdhygien i den region verksamheten är belägen. Vi går då igenom vårt nuläge och beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas för att minska risken att viruset sprids vidare.
Det kan bl.a. handla om provtagning av covid-19, ytterligare skyddsutrustning och något som vi kallar kohortvård. Kohortvård innebär att den boende som har en konstaterad smitta är inne i sin lägenhet för att smittan inte ska spridas till andra boenden. Personalen använder då full skyddsutrustning för att inte bära smittan med sig och insatser sätts in för att hjälpa den boende på bästa sätt.

Under en utbrottshantering på ett äldreboende rekommenderas att tillfälligt avråda från icke nödvändiga besök. Dessa smittbegränsande åtgärder vidtas på grund av konstaterad covid-19. Under ett utbrott bör vi därför inte ta emot några besökare då man ska minimera alla kontakter in och ut från boendet. Det är en stark rekommendation och en avrådan från besök som Smittskydd och Folkhälsomyndigheten rekommenderar vid ett smittutbrott. Vi kan inte själva besluta om besöksförbud och önskar den boende få besök trots allt, planerar vi det tillsammans för att göra det så säkert som möjligt.

 

När en boende får en konstaterad smitta så informeras alltid närstående och den boendes läkare som ansvarar för behandling, ordinationer, när en boende ska skickas till sjukhus med mera. Vi har utrustning för att göra olika mätningar som bland annat blodtryck och hur syresättningen ser ut i blodet. Syrgas ordineras vanligtvis av en specialistläkare inom slutenvården och är därför inget som generellt finns på våra boenden. Vi hjälper er gärna med att förmedla kontakt till ansvarig läkare då samordning och god information om tillstånd och planerad vård är viktig.
Vi förstår allas oro kring denna situation och vi försöker skapa trygghet för alla på bästa sätt. Vi fortsätter att ge god omsorg med meningsfulla aktiviteter som anpassas efter rådande situation. Nu stundar advent och vi får anpassa traditioner utefter de förutsättningar som finns men hoppas trots detta kunna sprida ljus och värme i juletid.

Vi fortsätter att ta ett gemensamt ansvar och påminner om vikten av att följa åtgärderna:
• Att du inför besöket känner efter att du är symtomfri, att du känner sig frisk och stannar hemma vid minsta symtom.
• Att under besöket hålla avstånd på minst 1,5 meter till din närstående.
• Att hålla dina händer rena genom att tvätta med tvål och vatten, använda handsprit när du kommer till din närstående, under tiden du är hos din närstående och när du lämnar din närstående.

Tillsammans hjälps vi åt för att skydda våra sköra äldre! 

Förenade Care  Covid besök   Förenade Care  Covid besök

Corona arkiv

Från vår vardag

Hej då GulleBulle, Svartis och Tjockmollan

I början av maj flyttade tre hönor in i trädgården på vård- och omsorgsboendet Förenade Care Victoria i Malmö. Hönorna välkomnades med en inflyttningsfest där hyresgästerna matade hönsen med majs och fick lämna namnförslag till dem. GulleBulle, Svartis och Tjockmollan blev de vinnande bidragen och de tre damerna som namngivit hönorna fick diplom och blommor i pris.
Hönorna har varit ett fantastiskt sällskap som lockat ut många till trädgården. Vi har fått höra många roliga hönshistorier från barndomen då flera av hyresgästerna har haft höns när de växte upp. Hönsskötseln har hyresgäster och personal hjälpts åt med och som tack har hönorna belönat oss med goda ägg som vi har njutit av.
Ibland har det suttit ett helt gäng vid hönorna medan andra gånger har någon suttit själv och pratat med dem. Nu är sommaren över och det är dags för hönorna att åka hem till sin uppfödare. Vi tackar våra fina vänner för den här sommaren och ser med spänning fram emot nästa års besök.

 

ledningssystem

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Förenade Cares ledningssystem innefattar kvalitetsledning, miljöledning och arbetsmiljöledning. Ledningssystemet är gemensamt för alla våra verksamheter.
Ledningssystemet följer kraven i ISO-standarderna 9001 för kvalitetsledning, 14001 för miljöledning och IOS 45001 för arbetsmiljöledning. Ledningssystemet uppfyller även SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

lite om oss

50

Leva Livet Inspiratörer

Leva Livet inspiratörerna finns på våra vård- och omsorgsboenden och utvecklar stimulerande glädjekällor i vardagen. 

Frisk

Friskvård för personal

Övergripande arbetsmiljömål handlar om att öka trivseln på arbetsplatsen samt att minska ohälsan hos våra medarbetare.

1998

Förenade Care i Sverige

Det danska familjeföretaget gick in i Sverige 1998.