kommunal vård, börsbolagsvård eller Förenade Care

Det finns ett alternativ

Funderar du över vem du vill ge ansvaret när du flyttar till ett vårdboende? Tänker du på vem du ska välja som personlig assistans? Eller är du anhörig och vill ge din mamma eller pappa det absolut bästa och tryggaste. Kanske arbetar du med vård- och omsorgsfrågor och vill veta mer om Förenade Care. 
Vi är familjeföretaget där vi sätter extra stort värde i att personal och medarbetare omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. Beslutsvägarna är korta och vi är varandra nära i insikten att våra insatser är till för dig och dina närmaste.

Jämför med begreppet börsbolag - med avstånd, vinstmaximering och beslut som tas långt borta med aktieägarnas bästa för ögonen.

Socialstyrelsens enhetsundersökning inom äldreomsorg 2019 visar att privata aktörer ligger i framkant när det gäller kvalitet. I den årliga enhetsundersökningen presterar privata verksamheter bättre än offentliga. Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsida.

Din hjälp behövs

Vill du hjälpa till inom äldreomsorgen/omsorgen?

Vi har ett stort behov av extra hjälp på våra verksamheter runt om i landet.
Är du tillgänglig för att arbeta och vill göra en insats, hör av dig.

Vi behöver hjälp av dig som:

- Är medicinskt utbildad.
- Är omvårdnadsutbildad.    
- Vill hjälpa till med service/lokalvård/matservering/sociala insatser m.m.   

Skicka ett mail till oss på jobb@forenadecare.com och berätta på vilken ort du kan hjälpa till och vilken utbildning/erfarenhet du har.
Stort tack på förhand!

26 mars 2020

Uppdatering gällande coronavirus

Nu har det gått två veckor sedan vi införde besöksstopp på våra verksamheter på grund av smittspridningen i samhället av coronaviruset. Vi förstår att det kan vara svårt att inte få träffa sina nära och kära så som man brukar, men samtidigt är det oerhört viktigt att vi skyddar våra mest sårbara äldre. På våra boenden försöker vi så långt det går att leva livet som vanligt. Vi hjälper gärna till med att koppla upp er med er närstående via telefon eller digitalt såsom Skype eller Facetime.
För att se vad som händer på våra verksamheter så följ oss gärna på Instagram, ett enskilt boende hittar du genom att söka på forenadecare_verksamhetens namn
För våra medarbetare gäller fortsatt att de ska vara hemma vid minsta sjukdomssymptom. Vi vill bara ha frisk personal på arbetsplatsen. Utöver det följer vi som vanligt basala hygienrutiner som bla innebär noggrann handhygien. Nu fokuserar vi ytterligare på det för att förhindra smittspridning och beredskap finns för att vidta ytterligare åtgärder som exempelvis isolerings processer om behovet uppstår.
Vår ledning har dagliga möten för uppdatering om situationen på våra verksamheter, vi följer fortsatt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd/Vårdhygien och vid behov kan snabba beslut tas utifrån myndigheters direktiv och rekommendationer.
Om du har frågor som gäller din närstående kan du givetvis kontakta oss på det sätt som du brukar.
Information om Covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Det finns också en samlingssida där flera myndigheters information samlas, Krisinformation.se

 

 

 

Tillsvidare har vi fortsatt besöksförbud i våra verksamheter med undantag för om någon kommun har gett direktiv om något annat.
Hjälp oss att skydda våra boende och personal genom att respektera vårt besöksförbud! Tack!

 

12 mars 2020

Åtgärder mot smittspridning

Med anledning av coronavirusets spridning i samhället vill Förenade Care informera om de åtgärder vi vidtar i våra verksamheter och för vår personal.
De fakta som finns, om vem som drabbas hårdast av viruset, visar att det framförallt är äldre som är riskutsatta. Därför gör vi allt vi kan för att minska risken för smittspridning till våra äldre.
På våra boenden är besöksförbud infört som generell regel. Detta kan omprövas i särskilda situationer. Det görs då av verksamhetschef på verksamheten.
Inom hemtjänst och personlig assistans har vi en ökad vaksamhet på hur de vi stödjer mår.
Medarbetare som uppvisar symtom på influensa (hosta, snuva, halsont, feber) oavsett om de har varit i riskområde, definierat land av WHO, eller i Sverige ska stanna hemma och kontakta 1177.
Basala hygienrutiner, med noggrann handhygien, är den åtgärd som i nuläget på bästa sätt kan förhindra smittspridning. I alla verksamheter förtydligas detta arbetssätt.
Förenade Care följer kontinuerligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

 

STOPP! Vi har infört besöksförbud p.g.a. förhöjd smittrisk! Hjälp oss med att skydda våra boende och personal genom att respektera vårt besöksförbud, tack.

SVT reportage från Förenade Care Almgårdens hemtjänst

ledningssystem

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Förenade Cares ledningssystem innefattar kvalitetsledning, miljöledning och arbetsmiljöledning. Ledningssystemet är gemensamt för alla våra verksamheter.
Ledningssystemet följer kraven i ISO-standarderna 9001 för kvalitetsledning, 14001 för miljöledning och OHSAS 18001 för arbetsmiljöledning. Ledningssystemet uppfyller även SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

lite om oss

50

Leva Livet Inspiratörer

Leva Livet inspiratörerna finns på våra vård- och omsorgsboenden och utvecklar stimulerande glädjekällor i vardagen. 

Frisk

Friskvård för personal

Övergripande arbetsmiljömål handlar om att öka trivseln på arbetsplatsen samt att minska ohälsan hos våra medarbetare.

1998

Förenade Care i Sverige

Det danska familjeföretaget gick in i Sverige 1998.