kommunal vård, börsbolagsvård eller Förenade Care

Det finns ett alternativ

Funderar du över vem du vill ge ansvaret när du flyttar till ett vårdboende? Tänker du på vem du ska välja som personlig assistans? Eller är du anhörig och vill ge din mamma eller pappa det absolut bästa och tryggaste. Kanske arbetar du med vård- och omsorgsfrågor och vill veta mer om Förenade Care. 
Vi är familjeföretaget där vi sätter extra stort värde i att personal och medarbetare omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. Beslutsvägarna är korta och vi är varandra nära i insikten att våra insatser är till för dig och dina närmaste.

Jämför med begreppet börsbolag - med avstånd, vinstmaximering och beslut som tas långt borta med aktieägarnas bästa för ögonen.

Socialstyrelsens enhetsundersökning inom äldreomsorg 2019 visar att privata aktörer ligger i framkant när det gäller kvalitet. I den årliga enhetsundersökningen presterar privata verksamheter bättre än offentliga. Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsida.

Söker du äldreboende? Vi har lediga platser!

Ta med dina vanor och fortsätt leva livet hos oss!
Att bli gammal. Att inte klara av att bo hemma längre. Att en sista gång kliva ut ur bekanta rum, ett hemvant kök och lämna grannskapet du har lärt känna i många år. Att ta steget till en ny plats i livet och lägga din tillvaro i andras vårdande händer och förlita dig på deras omtanke. Det är inte konstigt att beslutet kantas av frågor och oro. Du vill ju fortsätta leva ditt liv.
Vi är familjeföretaget inom vård och omsorg, som ser dig och hela det liv du levt.
För att flytta till ett säbo behöver du ett biståndsbeslut. Avgiften är densamma oavsett om boendet drivs i kommunal eller privat regi.
Vi har just nu lediga platser: MALMÖ Förenade Care Segevångsgården och Förenade Care Victoria. STAFFANSTORP Förenade Care Magnoliagården. ÅKERSBERGA Förenade Care Muskötvägen. Välkommen att kontakta oss om du har frågor så hjälper vi dig.

 

CORONA 26 APRIL

Glädjande går vaccinationerna framåt i Sverige och ger snabbt ett individuellt skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. I takt med att allt fler vaccineras kan åtgärder inom vård och omsorg anpassas efter det skydd som vaccinet ger samtidigt som ökad smittspridning i samhället måste beaktas.

Folkhälsomyndigheten förespråkar att i ett första steg göra anpassningar av rekommendationer för vaccinerade personer. Detta kan beröra besök i och utanför verksamheten, gemensamma aktiviteter, användning av skyddsutrustning med mera. Anpassningarna bygger fortsatt på det individuella ansvaret. Den som är vaccinerad har ett gott skydd mot svår sjukdom och död, men behöver ta hänsyn till andra som ännu inte är vaccinerade. Denna anpassning av råd och rekommendationer bygger på en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna och nyttan för de som berörs.

Forskning och studier sker parallellt med pandemin och vi lär hela tiden nytt, men det finns fortfarande frågor som inte har ett fullständigt svar. Vaccinationerna ger hög säkerhet men inte ett 100 % skydd. En person som är vaccinerad kan trots allt få smittan och även sprida smitta vidare. Beroende på hur situationen ser ut i samhället kan anpassningarna också se olika ut. Verksamheterna följer de rekommendationer som gäller i den berörda regionen och kommunen.

Vi fortsätter att göra vårt bästa. Det går alltid bra att vända sig till ansvarig chef för verksamheten och ställa frågor samt diskutera individuella önskemål.

Länk till Folkhälsomyndighetens faktabladet
Arkiv Corona

ledningssystem

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Förenade Cares ledningssystem innefattar kvalitetsledning, miljöledning och arbetsmiljöledning. Ledningssystemet är gemensamt för alla våra verksamheter.
Ledningssystemet följer kraven i ISO-standarderna 9001 för kvalitetsledning, 14001 för miljöledning och ISO 45001 för arbetsmiljöledning. Ledningssystemet uppfyller även SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

lite om oss

50

Leva Livet Inspiratörer

Leva Livet inspiratörerna finns på våra vård- och omsorgsboenden och utvecklar stimulerande glädjekällor i vardagen. 

Frisk

Friskvård för personal

Övergripande arbetsmiljömål handlar om att öka trivseln på arbetsplatsen samt att minska ohälsan hos våra medarbetare.

1998

Förenade Care i Sverige

Det danska familjeföretaget gick in i Sverige 1998.