kommunal vård, börsbolagsvård eller Förenade Care

Det finns ett alternativ

Funderar du över vem du vill ge ansvaret när du flyttar till ett vårdboende? Tänker du på vem du ska välja som personlig assistans? Eller är du anhörig och vill ge din mamma eller pappa det absolut bästa och tryggaste. Kanske arbetar du med vård- och omsorgsfrågor och vill veta mer om Förenade Care. 
Vi är familjeföretaget där vi sätter extra stort värde i att personal och medarbetare omfamnar begrepp som omtanke, vänlighet och service. Beslutsvägarna är korta och vi är varandra nära i insikten att våra insatser är till för dig och dina närmaste.

Jämför med begreppet börsbolag - med avstånd, vinstmaximering och beslut som tas långt borta med aktieägarnas bästa för ögonen.

Socialstyrelsens enhetsundersökning inom äldreomsorg 2019 visar att privata aktörer ligger i framkant när det gäller kvalitet. I den årliga enhetsundersökningen presterar privata verksamheter bättre än offentliga. Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens hemsida.

Förenade Cares grundare och koncerndirektör lämnar

Efter 23 år med stor framgång där Förenade Care är ett företag som har såväl beställares, konkurrenters och medarbetares uppskattning lämnar Christer Henriksson, grundare och koncerndirektör Förenade Care, över ledarskapet till verkställande direktör Madeleine Lundström.

Förenade Care ingår i Forenede Koncernen som är ett danskt familjeföretag med verksamhet inom såväl facility service som omsorg. Forenede grundades av Peer C. Krogh och har efter 60 år i servicebranschen, utvecklats till ett av Nordens största tjänsteföretag. Christer Henriksson grundade Förenade Care i Sverige som 1998 förvärvades av Forenede Koncernen.

Förenade Care har skapat stora värden inom kvalitet och kompetensutveckling i äldreomsorgen och hälso- och sjukvården. Företaget har växt till en av de största inom branschen men ändå varit mån om varje enskild verksamhet och medarbetare.

Kompetenta medarbetare har utvecklats med företaget och framförallt har de precis som ledningen varit företaget trogna vilket är en stor del av Förenade Cares utveckling.

”Det är många känslor när man skall lämna över sitt livsverk. Alla fantastiska stunder med politiker och tjänstemän där vi fått ansvaret att förvalta och driva deras verksamheter.
Allt detta som jag varit med om är inte möjligt utan kompetenta och engagerade medarbetare som jag vill tacka från djupet av mitt hjärta.
Det är min övertygelse att företaget har en stabil grund att stå på som nu ger möjlighet till att ta ännu större steg i utvecklingen genom alla våra olika segment.” säger Christer Henriksson.

Christer Henriksson lämnar sin tjänst den 28 februari 2021 och står till förfogande för koncerndirektör Forenede Koncernen Lars Folkmann och verkställande direktör Madeleine Lundström under året 2021.

CORONA 26 FEBRUARI

Vaccineringen mot Covid -19 har nu varit igång ett bra tag, personal och boende på våra särskilda boenden har fått sin andra dos. Vi följer den regionala vaccineringsstrategin i samverkan med sjukvården och nu pågår vaccineringen inom hemtjänst.

Folkhälsomyndigheten lämnade den 25 februari hoppfull information om att skyddet av vaccin mot Covid-19 öppnar för vissa lättnader för de äldsta. I Sverige har sjukdomsfall och antalet dödsfall av Covid-19 minskat bland personer som bor på särskilda boenden, i takt med att andelen som vaccinerat sig mot Covid-19 har ökat. Detta öppnar för bättre möjligheter för boende att ta emot besök och den som är vaccinerad behöver inte längre vara lika försiktig som innan i sin egen lägenhet.

Trots den goda effekten av vaccinet, att skydda mot svår sjukdom och dödsfall, är det fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare. När myndigheterna vet mer om hur vaccinet skyddar mot smittspridning kan allmänna råd och rekommendationer komma att ändras. Tillsvidare behöver vi därför fortsätta med flera åtgärder för att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden. Det innebär att lokala rutiner kommer att upprättas i våra verksamheter utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de regionala direktiven som Smittskydd och Vårdhygien ger ut där verksamheten finns.

Vi kommer att göra vårt bästa för att försöka möjliggöra att våra boende ska kunna ta emot besök i sina lägenheter men vi behöver fortsätta att säkra upp hur närstående tar sig till den boendes lägenhet med mera.

Folkhälsomyndigheten meddelar att det är för tidigt att säga när de generella restriktioner och rekommendationer som gäller med anledning av pandemin kan lättas i Sverige. Fram till dess behöver vi alla, även den som är vaccinerad fortsätta att följa de regler och rekommendationer som gäller för att minska spridning av covid-19. Länk till Folkhälsomyndighetens faktabladet

Din hjälp behövs

Vill du hjälpa till inom äldreomsorgen/omsorgen?

Vi har ett stort behov av extra hjälp på våra verksamheter runt om i landet.
Är du tillgänglig för att arbeta och vill göra en insats, hör av dig.

Vi behöver hjälp av dig som:

- Är medicinskt utbildad.
- Är omvårdnadsutbildad.    
- Vill hjälpa till med service/lokalvård/matservering/sociala insatser m.m.   

Skicka ett mail till oss på jobb@forenadecare.com och berätta på vilken ort du kan hjälpa till och vilken utbildning/erfarenhet du har.
Stort tack på förhand!

ledningssystem

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Förenade Cares ledningssystem innefattar kvalitetsledning, miljöledning och arbetsmiljöledning. Ledningssystemet är gemensamt för alla våra verksamheter.
Ledningssystemet följer kraven i ISO-standarderna 9001 för kvalitetsledning, 14001 för miljöledning och IOS 45001 för arbetsmiljöledning. Ledningssystemet uppfyller även SOSFS 2011:9, Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

lite om oss

50

Leva Livet Inspiratörer

Leva Livet inspiratörerna finns på våra vård- och omsorgsboenden och utvecklar stimulerande glädjekällor i vardagen. 

Frisk

Friskvård för personal

Övergripande arbetsmiljömål handlar om att öka trivseln på arbetsplatsen samt att minska ohälsan hos våra medarbetare.

1998

Förenade Care i Sverige

Det danska familjeföretaget gick in i Sverige 1998.