Kompetent personal

Det är viktigt för oss att vår personal har den kompetens och erfarenhet som behövs för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Det är också betydande att personalen trivs på sitt arbete så att vi kan bevara en stabil personalgrupp, vilket uppskattas av våra kunder.

Personalen hos Förenade Care har utbildning och erfarenhet inom sina respektive arbetsområden. Största delen av personalgruppen är undersköterskor med adekvat utbildning, erfarenhet inom geriatrik, psykiatri och demenssjukdomar.

Vi arbetar enligt mottot: omtanke, vänlighet, service

Personalen utför sitt arbete på ett ansvarsfullt, kompetent och omtänksamt sätt, så att våra kunder kan känna att de befinner sig i en trygg miljö. Vi satsar alltid på individuell vård, där integritet och värdighet bibehålls.

God kompetens vid vård och omsorg till personer som drabbats av demenssjukdom

Särskilda krav ställs på personalen när det gäller kunskap, inlevelseförmåga och engagemang. Resurserna, omgivningarna och det personliga samspelet mellan vårdare och kunder har anpassats särskilt till de behov som finns hos personer med demenssjukdom. Personalen är utbildad för att kunna erbjuda extra stimulans och aktiveringsmöjligheter.

Kontinuitet i vardagen eftersträvas för att ge ökad trygghet

Stabilitet i personalgruppen är något som uppskattas av våra hemtjänstkunder, vars tillit ofta bygger på att man lär känna den hemtjänstpersonal som kommer. För att kunden ska kunna känna sig trygg bär vår hemtjänstpersonal alltid ett synligt ID-kort.

Kompetent personal

Kontakta

Lotti Klefström
HR-chef
Telefon: 040-601 81 00