Våra medarbetare trivs och stannar länge

Om medarbetare som stannar länge är trivselmätare, då är Förenade Care är ett ovanligt trevligt och trivsamt företag att arbeta i.

Leva Livet

Som medarbetare i Förenade Care arbetar du i ett företag där man vet att medarbetarna är företagets viktigaste resurs. Konstant utveckling är en av kärnorna i vår företagskultur och kundernas behov står alltid i fokus.

Personaltrivsel som märks

Medarbetare som trivs på jobbet - med chefer, kollegor och uppgifter - skapar många ringar på vattnet: bra stämning, rutiner som fungerar, kvalitet, trygghet, tillit, delaktighet, livgivande aktiviteter. Här trivs vi med varandra, med ledningen och arbetsuppgifterna. Trivsel är nyckeln till att våra kunder och deras anhöriga uppskattar det vi gör för dem. Att kunna möta samma ansikten från dag till dag skapar en trygghet hos våra kunder, men också hos oss som jobbar här.

Du är med och utvecklar företaget

Hos oss möter du en öppen och tillåtande kultur. Med nya medarbetare välkomnas också nya idéer, det är så du bidrar till att utveckla företaget. Närhet till medarbetaren innebär även ett synligt och närvarande ledarskap, som skapar delaktighet, engagemang och vi-känsla. På detta sätt skapar vi insikt i vad Förenade Care står för, och vår roll i förhållande till uppdragsgivare, kunder, anhöriga och samhället. Hos oss är framgång en kombination av teamwork och självständigt arbete. 

I en sund kropp bor en sund själ

Att alla medarbetare mår bra, både i kroppen och själen, är bland den bästa investeringen en arbetsgivare kan göra. Stimulerande uppgifter, bra utbildning, eget ansvar och en egen utveckling är viktigt. Vi vill ju att du ska bli så bra som möjligt på det du gör hos oss. Det är bra för oss, bra för dig och bra för dem som tar emot din vård och omsorg.

Förenade Care arbetar målmedvetet för att alla anställda ska må bra på arbetet. Målet är att ytterligare öka frisknärvaron genom olika åtgärder och att de långtidssjuka kan få möjlighet att återgå till arbetet.

 

Många yrkesgrupper

Kompetens och erfarenhet, utbildning och fortbildning, är självklara ingredienser i alla våra verksamheter. Många yrken samlas i Förenade Care - från läkare och sjuksköterskor till kockar och vaktmästare - och bidrar till en oerhörd välsmord vård- och serviceverksamhet.

Leva Livet inspiratörer

Förenade Cares vård- och omsorgsboenden har över 50 särskilt högskoleutbildade  Leva Livet inspiratörer. Det är arbetsterapeuter, äldre- och hälsopedagoger, socionomer, sjukgymnaster och fysioterapeuter. Tillsammans med varje boende hittar och utvecklar de stimulerande glädjekällor i vardagen.

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post