Personalenkät

Vi uppskattar om du vill delta i vår enkät.

Genom att medverka i enkäten angående psykosocial arbetsmiljö får vi en bättre uppfattning om hur du upplever ditt arbete.

Tack för att du tar dig tid.

 

 

Kompetent personal

Kontakta

Robert Wikgren
Personalchef
Telefon: 040-601 81 00