Rekryteringen

Eftersom det är viktigt för oss att hitta den mest lämpade kandidaten till ett jobb lägger vi stor vikt vid ett noggrant och professionellt rekryteringsarbete, där vi utvärderar såväl din kompetens som dina personliga egenskaper.

Rekryteringsprocess

Platsannonser
Alla lediga tjänster annonseras ut på vår hemsida och Arbetsförmedlingens Platsbank. Platsannonsering i dagspress och fackpress förekommer. När du skriver din ansökan och CV ber vi dig tänka på att skräddarsy den information du ger oss till just det jobb du söker. På detta sätt hjälper du oss att se hur du skulle passa i rollen.

Efter ansökningstidens utgång väljer vi ut personer som vi vill träffa för en första intervju, utifrån kvalifikationer och erfarenhet.

Intervjuer och personlighetsanalyser
Vid första intervjun fokuserar vi på din yrkeserfarenhet och eventuellt utbildning, samtidigt som du får mer information om både företaget och jobbet. Går du vidare kallas du till en andra intervju, där vi koncentrerar oss på din personliga kompetens och lämplighet för just den roll jobbet skulle kräva av dig. Som ett komplement till intervjuerna använder vi oss av personlighetsanalyser.

Utvärdering och val
Det som slutligen ligger till grund för vårt val av kandidat är en kombination av det intryck vi fått av dig under intervjuerna och dina kvalifikationer.

Introduktion och kontinuerlig medarbetarutveckling
Introduktionen av nyanställda planeras av dina nya kollegor och personalavdelningen, som utarbetar ett introduktionsprogram för din första tid i företaget. En löpande uppföljning av anställningen görs genom utvecklingssamtal mellan dig och din närmaste chef.

 

Rekryteringsprocess

Kontakta

Lotti Klefström
HR-chef
Telefon: 040-601 81 00