Förenade Care är trippelcertificerade

Förenade Care är ett av få vårdbolag som är trippelcertifierade; för kvalitetsledning (enligt ISO 9001:2015), miljöledning (enligt ISO 14001:2015) och arbetsmiljöledning (enligt OHSAS 18001:2007). Redan 1999 certifierades vi gällande kvalitetsledning, 2006 blev vi miljöcertifierade och 2009 även arbetsmiljöcertifierade.
En gång per år revideras ledningssystemet av ett externt certifieringsorgan, godkänt av Swedac. De granskar om vi lever upp till de krav certifieringen ställer och att vi följer våra rutiner.
Den externa revisionen sker på de tre vårdboendena; Segevångsgården och Victoria vårdboende i Malmö, på Liljefors Torg 4 i Uppsala samt vårt huvudkontor. Dessa verksamheter omfattas av certifikatet, men alla Förenade Cares verksamheter arbetar utifrån ledningssystemet och följs upp via interna revisioner i verksamheterna. På detta sätt garanterar vi att vi har ett systematiskt arbetssätt för att uppnå och bibehålla en god kvalitet, miljö och arbetsmiljö.