kvalitet

Förenade Care är trippelcertificerade

För att uppfylla Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens krav på kvalitetsledningssystem har Förenade Care valt att arbeta enligt ISO, International Organization for Standardization. År 1999 certifierades Förenade Care enligt standarden ISO 9001 som ett av de första vårdbolagen i Sverige. Därefter har vi miljöcertifierats enligt ISO 14001 år 2006, och 2009 även arbetsmiljöcertifierats enligt OHSAS 18001. Vi är därigenom trippelcertifierade som ett av de första vårdbolagen i Sverige.

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info