Förenade Care är trippelcertificerade

Förenade Care är ett av få vårdbolag som är trippelcertifierade. År 1999 certifierades vi gällande kvalitetsledning, 2006 blev vi miljöcertifierade och 2009 även arbetsmiljöcertifierade.
En gång per år revideras ledningssystemet av ett externt certifieringsorgan, godkänt av Swedac. De granskar om vi lever upp till de krav certifieringen ställer och att vi följer våra rutiner.
Extern revision sker på tre av våra verksamheter; Segevångsgården och Victoria vårdboende i Malmö, på Liljefors torg 4 i Uppsala samt ledningen på huvudkontoret. Dessa verksamheter omfattas av certifikatet, men alla Förenade Cares verksamheter arbetar utifrån ledningssystemet och det följs upp via intern revisioner i verksamheterna. På detta sätt garanterar vi att vi har ett systematiskt arbetssätt för att uppnå och bibehålla en god kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Error while rendering view [Link Box].

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info