Arbetsmiljö

Vår målsättning är att de anställda alltid mår bra på sitt arbete. Detta uppnår vi genom ett medvetet aktivt arbetsmiljöarbete på alla nivåer.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Företagets målsättning är att medarbetarna mår bra på sina arbetsplatser. Detta uppnår vi genom ett aktivt arbetsmiljöarbete inom hela företaget.

Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar i arbetsmiljön genom bland annat riskbedömningar i arbetsmiljön, upprätta handlingsplaner för det som inte går att åtgärda skyndsamt, utbilda i riskerna samt handledning. Medarbetarna ges möjlighet till att påverka arbetsmiljöarbetet genom samverkan och deltagande i det löpande arbetet och deltagande i arbetsmiljögrupper. Arbetsmiljögrupper finns på alla verksamheter och inkluderar skyddskommittés frågor. Grupperna består av såväl ledning som representanter för arbetstagarna. Som medarbetare har man en skyldighet att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Vi arbetar enligt åtgärdstrappan: eliminera risken, byta ut, ersätta, tekniska förbättringar, instruktioner/utbildningar och skyddsutrustning. Vid förändringar av arbete, lokaler eller organisation så skall riskbedömningar göras i ett tidigt skede.

Av största vikt för arbetsmiljön är att vi främjar ett arbetsklimat som präglas av omtanke, vänlighet och service. Medarbetare skall kunna påverka arbetet, säga sin mening, larma om oegentligheter eller missförhållanden och inte drabbas av repressalier för det.

Vi bevakar och följer tillämplig lagstiftning och andra intressentkrav.

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post