Kvalitet

Fortsätt att njuta av ditt liv hos oss.

Förenade Care har i sina verksamheter lagt speciell vikt vid kompetens, hälso- sjukvårds- och omvårdnadsutbildad personal, näringsriktig kost samt kvalitetsutveckling. Vår inriktning är att bedriva vård och omsorg i så hemlik miljö som möjligt, samt skapa en trygg och trivsam atmosfär med välutbildad och serviceinriktad personal.
Vi arbetar aktivt för att ständigt utveckla och förbättra vår kvalitet.

Vi lägger stor vikt vid bemötande och attityder. Personalen behandlar kunden vänligt med omtanke och respekt samt värnar om integriteten. Vårdarbetet är inriktat på den enskilde och dennes behov samt resulterar i nöjda kunder, närstående och uppdragsgivare. En lyhördhet för kundernas och närståendes önskemål finns alltid.

Vi skapar förutsättningar för den enskilde i en gemenskap så att vardagsbilden, livet kommer i fokus med tidsbestämd underhållning och meningsfull dag, vilket i sin tur gör att kunden blir mera aktiv och därigenom får en god livskvalitet.

Den dag jag stiger in på ett av våra vårdboenden, inte som vd, men som en människa i behov av andras omsorg, då vet jag att de ser hela det liv jag levt. De ser hela människan, inte bara den vårdbehövande delen av mig.

Christer Henriksson Grundare och vd i Förenade Care
Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info