Kvalitet

Fortsätt att njuta av ditt liv hos oss.

Kvalitetspolicy

Förenade Cares inriktning är att bedriva vård- och omsorg i så hemlik miljö som möjligt och att skapa en trygg och trivsam atmosfär med serviceinriktade medarbetare. Förenade Care AB lägger speciell vikt vid kompetenta, hälso- sjukvårds- och omvårdnadsutbildad medarbetare, näringsriktig kost samt en kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Bemötande och attityder är av största vikt. Medarbetarna behandlar kunden vänligt, med omtanke och respekt samt värnar om integriteten. Vård- och servicearbetet är inriktat på den enskilde, dennes behov och önskemål samt resulterar i nöjda kunder, närstående och uppdragsgivare.

Vi skapar förutsättningar för den enskilde ska bli mer aktiv, få möjlighet till gemenskap och en meningsfull vardag.

Vi bevakar och följer tillämplig lagstiftning och andra intressentkrav.

Den dag jag stiger in på ett av våra vårdboenden, inte som vd, men som en människa i behov av andras omsorg, då vet jag att de ser hela det liv jag levt. De ser hela människan, inte bara den vårdbehövande delen av mig.

Christer Henriksson Grundare av Förenade Care
Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post