Kvalitet

Fortsätt att njuta av ditt liv hos oss.

Förenade Care AB har i sina verksamheter lagt speciell vikt vid kompetens, hälso- sjukvårds- och omvårdnadsutbildad personal, näringsriktig och egenproducerad kost samt kvalitetsutveckling. Vi driver vård- och omsorg i så hemlik miljö som möjligt, samt skapar en trygg och trivsam atmosfär med välutbildad och serviceinriktad personal.

Företaget lägger stor vikt vid bemötande och attityder. Personalen behandlar vårdtagaren vänligt med omtanke och respekt samt värnar om integriteten. Det är viktigt att fråga och informera vårdtagare/ närstående.

Vårdarbetet är inriktat på den enskilde och dennes behov samt resulterar i nöjda vårdtagare, närstående och uppdragsgivare.

Aktivt sammanföra den enskilde i en gemenskap så att vardagsbilden, livet kommer i fokus med tidsbestämd underhållning och meningsfull dag, vilket i sin tur gör att vårdtagaren blir mera aktiv och därigenom får en god livskvalitet.

Vi visar alltid lyhördhet för vårdtagarnas och närståendes önskemål.

Den dag jag stiger in på ett av våra vårdboenden, inte som vd, men som en människa i behov av andras omsorg, då vet jag att de ser hela det liv jag levt. De ser hela människan, inte bara den vårdbehövande delen av mig.

Christer Henriksson Grundare och vd i Förenade Care

Certificeringar

För att uppfylla Socialtjänstlagen och Socialstyrelsens krav på
kvalitetsledningssystem har Förenade Care valt att arbeta enligt ISO,
International Organization for Standardization.

År 1999 certifierades Förenade Care enligt standarden ISO 9001 som ett
av de första vårdbolagen i Sverige. Därefter har vi miljöcertifierats
enligt ISO 14001 år 2006, och 2009 även arbetsmiljöcertifierats enligt
OHSAS 18001. Vi är därigenom trippelcertifierade som ett av de första
vårdbolagen i Sverige.

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info