Miljö

Förenade Care har utarbetat en miljöpolicy som omfattar prioriteringar och förbättringar i verksamheten relaterat till miljölagstiftning och miljöutredning.

Miljöpolicy

Miljöpolicy

Företaget arbetar för att öka miljömedvetenheten hos medarbetarna och minska företagets miljöpåverkan genom ett aktivt miljöarbete och utbildning av medarbetare och miljöombud. Miljöarbetet angår alla. Det bygger på samarbete mellan ledning, personal, kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Företaget strävar efter att minska sin miljöpåverkan främst inom områdena transport, avfallshantering, städ och tvätt samt energiförbrukning och vi arbetar ständigt med ett förbättringsarbete inom miljöområdet.

Vi prioriterar miljöcertifierade, närliggande leverantörer och kravmärkta produkter, samt arbetar aktivt för ett ekologiskt samhälle. Vid val mellan flera produkter eller alternativ skall miljöpåverkan tas med i beaktande.

I vår bedömning av vår miljöpåverkan beaktar vi hela livscykelperspektivet, t.ex. av fordon.

Vi bevakar och följer tillämplig lagstiftning och andra intressentkrav.

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post