Miljö

Förenade Care har utarbetat en miljöpolicy som omfattar prioriteringar och förbättringar i verksamheten relaterat till miljölagstiftning och miljöutredning.

Miljöpolicy

Vi arbetar för att öka miljömedvetenheten hos personalen och minska miljöriskerna genom ett aktivt miljöarbete och utbildning av personal och miljöombud.

Vi uppfattar att miljöarbetet angår alla och bygger på samarbete mellan ledning, personal och kunder.

Vi strävar efter att minska sin miljöpåverkan främst inom områdena transport, avfallshantering, städ och tvätt samt energiförbrukning och vi arbetar ständigt med ett förbättringsarbete inom miljöområdet.

Vi prioriterar miljöcertifierade, närliggande leverantörer och kravmärkta produkter, samt arbetar aktivt för ett ekologiskt samhälle.

I vår bedömning av våra miljörisker beaktar vi livscykelperspektivet.

Vi bevakar och följer tillämplig miljölagstiftning och andra intressentkrav.

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info