Sponsring

Förenade Care har valt att ha en enhetlig inriktning för sponsring där vi stödjer barn och ungdomar.

Bris – Barnens rätt i samhället

Bris, Barnens rätt i samhället, är en av Sveriges ledande barnrättsorganisationer som varje dag kämpar för ett bättre samhälle för barn. Med barnkonventionen som grund stöttar Bris barn i utsatta situationer, mobiliserar samhället och påverkar beslutsfattare för ett samhälle där varje barn känner till sina rättigheter och där barnets rättigheter tillgodoses.
Läs mer på www.bris.se

Bris

FTS Säkra varje unge

Många barn utsätts för sexuella övergrepp. Det innebär också att alla lärare i våra skolor, såväl inom för-, grund- och gymnasieskolan dagligen jobbar med utsatta barn och ungdomar som behöver modiga och smarta vuxna. Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge förser skolor med gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial. Deras mål är att öka informationen hos de som arbetar med barn eller på något sätt kommer i kontakt med barn. Det kan leda till en ökad förståelse och en ökad handlingsberedskap, vilka inte bara kan fungera i ett förebyggande arbete utan även som stöd till de barn och ungdomar som blivit sexuellt utnyttjade, eller känner sig kränkta på något vis.
Läs mer på www.foretagtillsammans.se

Säkra varje unge

 

Nattvandrarna

Nattvandrarna är en ideell förening med syfte att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse. Det krävs engagemang, närvaro och mod att våga vara en vuxen förebild. Arbetet innebär också en helhjärtad tro på att vuxna människor behövs för att skapa trygghet.
Läs mer på www.nattvandrarna.se
Förenade Care Sponsring

Noll Tolerans mot Mobbning

Noll Tolerans mot Mobbning arbetar för att motverka mobbning och kränkande behandling. Med hjälp av föreläsningar och kostnadsfritt undervisningsmaterial utbildar de tusentals lärare och lägger även stort fokus på att skapa film. Deras idé är att förse alla skolor i Sverige med kostnadsfritt material. Det finns mycket kvar att göra när det gäller mobbning, kränkande behandling och trakasserier inom skolvärlden. Varenda unge ska ha rätt till en trygg och säker skolmiljö!
Läs mer på www.nolltolerans.org

Nolltolerans mot mobbning

 

Lions

”Lions i Malmö” är ett sponsorprojekt som stödjer insatser för bland annat sjuka och funktionshindrade barn på SUS, elever på särskolan och jämförbara skolan, barndiabetesforskning, handikappidrotten i Malmö och Malmö Kvinnojour (mot utsatta kvinnor och barn). Lions Club International är en av världens största hjälpklubborganisationer. www.lions.se

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post