Förenade Care erbjuder akuta nattplatser på uppdrag av Malmö stad

Förenade Care erbjuder akuta nattplatser i Vallhems lokaler i centrala Malmö under namnet ”Vallhems Nattvila”.

 

Vallhem Malmö

 

Förenade Care har fått uppdraget att erbjuda 14 akuta nattplatser genom en direktupphandling med Malmö Stad. Tidigare var Stadsmissionen uppdragsgivare med 20 platser men Malmö Stad anser att behovet har minskat.

"Målgruppen är personer med sammansatt social problematik. Det är människor med missbruk och psykisk ohälsa som är hemlösa. Den gruppen är inte så stor i dag", säger Ann Söllgård för att förklara varför man nu kommer erbjuda 14 platser istället för 20 som det fanns hos Stadsmissionen.

De akuta nattplatserna kommer, precis som tidigare, att erbjudas för nattvila med kvällsmat och frukost. Tanken är att personerna inte ska bo mer än en till två nätter på det här akutboendet. Det som blir nytt på Vallhem är att en socialsekreterare kommer att finnas på plats under dagtid.

Kvinnor med samma problematik som behöver nattplats ska vända sig till det sociala boendet Rönnbacken också centralt beläget i Malmö.

Förenade Care driver på uppdrag av Malmö stad de sociala boendena Vallhem, Rönnbacken och Lillhem.

 

Vallhem

Platserna på Vallhem riktar sig till män och par som har fyllt 20 år. Målgruppen är personer med sammansatt social problematik. Det är människor med missbruk och psykisk ohälsa som är hemlösa.

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info