Forenede koncernen - en familjetradition i 60 år

Förenade Care är en del av den familjeägda danska koncernen Forenede som grundades 1959 av Peer C Krogh. En ung energisk man med höga ideal om livet och vad god service innebär. Koncernen har vuxit till ett av de största serviceföretagen i Norden.Peer Christian Krogh var en energisk ung man med höga ideal om livet och vad god service innebär när han tillsammans med sin bror Poul den 15 juni 1959 grundade Forenede Rengøringsselskaber A/S som senare blev känt som Forenede Service.

Bröderna visste att när man lovar något så måste man också hålla det - det är tecknet på en hederlig företagare. De satte sig också själva i kundens position och frågade vad de själva skulle kräva.

Forenede Rengøring lyckades, ända från starten på 1960-talet, ligga i framkanten av utvecklingen i stället för att låta sig styras av den. Ett viktigt mål var att få service accepterat som ett seriöst arbete.

Målsättningen att ge högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris, och samtidigt använda välutbildade medarbetare – och så just det där med att ge kunderna lite mer än de väntade sig - gav omgående de resultat de önskat och planerat för.

1970-talet var en period med explosiv tillväxt och konkurrens. Under 1980-talet fortsatte Forenede Rengørings framgångar trots samhällsproblem och ekonomiska kriser. År 1990 blir företaget det tredje största inom städbranschen i Danmark och utvecklar sitt kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 som det första städföretaget i Europa.

I slutet av 1990-talet bestod Forenede Rengøring av verksamheter inom städ, matservice och äldreomsorg. Under samma period etablerade företaget sig även i Sverige. 1998 förvärvades vård- och omsorgsboendet Segevångsgården i Malmö av Christer Henriksson som idag är VD för Förenade Care. Forenede Rengøring skapade det som nu är Forenede koncernen som idag består av Forenede Service, Forenede Care, PrivatHospitalet i Danmark samt Förenade Care och Förenade Service i Sverige.

Tillväxten har i huvudsak skett genom att man inom verksamheten hållit fast vid idealen om god service, med samma ledning och en verksamhetsanda som har lyckats hålla kvar kompetenta och positiva medarbetare. Nya medarbetare har tillkommit i och med en mycket stor tillströmning av nya kunder, och alla arbetar med god service i samma anda som företagets grundare.

Forenede koncernen är ett familjeföretag och är ett av de största serviceföretagen i Norden med ca 9 000 medarbetare. Att man nått denna position beror bland annat på att företaget alltid prioriterat kvalitet. Koncernen innehar idag ISO certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Förtroende för andra människor, ett nära samarbete med kunder och medarbetare, samt målet att ge bästa möjliga service är fortfarande drivkraften hos Forenede.

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info