Ännu ett år med positiv återkoppling i den externa revisionsrapporten

Det är glädjande att RISE fortsatt bedömer att vi förbättrar vårt ledningssystem och våra arbetssätt.

Förenade Care revisionsrapport

”Förenade Cares tillväxt har varit imponerande såväl avseende verksamhet som utvecklingen av ledningssystemet. Ledningssystemet känns verkligen som ett naturligt inslag i vardagsarbetet. Personalens medvetenhet och engagemang är mycket tydlig och präglar organisationens arbete på ett uppenbart sätt. Enorma utbildningsinsatser har genomförts under åren och kundnöjdheten har vid mätningar legat mycket högt hela tiden. Organisationen har hela tiden anpassats till rådande förutsättningar och intressentkrav. Arbetet med uppgradering till ISO 45001:2018 har startat.”

Så sammanfattar RISE (vårt certifierade ackrediteringsorgan) vårt arbete med ledningssystemet. Förra året blev vi uppgraderade mot nya standarder och i år hade vi en uppföljande revision. Det är glädjande att RISE fortsatt bedömer att vi förbättrar vårt ledningssystem och våra arbetssätt. Revisionen genomfördes på vårdboendena Victoria i Limhamn, Liljefors torg 4 i Uppsala samt huvudkontoret i Malmö.

Vi är sedan 1999 certifierade i kvalitetsledning och är ett av få vårdbolag i Sverige som är trippelcertifierade; inom kvalitetsledning (ISO 9001), miljöledning (ISO 14001) och arbetsmiljöledning (OHSAS 18001). Vårt ledningssystem täcker även in kraven i Socialstyrelsens föreskrift 2011:19 om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

I certifikaten ingår huvudkontoret i Malmö, vård- och omsorgsboendena Victoria och Segevångsgården i Malmö samt Liljefors torg 4 i Uppsala. Ledningssystem gäller och fungerar i alla våra verksamheter och följs upp av interna revisioner.