Ekonomi

Förenade Care fortsätter sin framgångsrika resa och vårt ledningssystem vinner förtroende bland våra beställare.

christer henriksson förenade care sverige

Vi lägger ytterligare ett framgångsrikt år bakom oss där vi ser fördelarna med vårt fokus på kvalitet och vårt verksamhetssystem som fortsatt inger förtroende hos våra beställare. Som ett av de få, eller rent av det enda företag i vår bransch av denna storlek, är vi trippelcertifierade för kvalitetsledning (enligt ISO 9001:2015), miljöledning (enligt ISO 14001:2015) och arbetsmiljöledning (enligt OHSAS 18001:2007). Våra certifikat gäller för huvudkontoret samt våra vårdboenden Segevångsgården och Victoria i Malmö samt Liljefors Torg 4 i Uppsala. Samtliga våra verksamheter arbetar efter ledningssystemet. Ledningssystemet uppfyller även Socialstyrelsens krav på ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” (SOSFS 2011:9). 

Vi har under året förlängt flera av våra kontrakt t ex i Vellinge kommun samt fått förtroendet att driva vårdboenden i kommuner som Ängelholm, Landskrona, Uppsala, Solna och Gävle. I Malmö har delar av vår sociala verksamhet, efter vunnen upphandling, utökats med ”Nattvilan” ett nytt koncept av akutboende för hemlösa. Under året förvärvade vi Adium Omsorg AB, ett vårdbolag med vårdboenden i Ängelholm och Vansbro samt hemtjänst i Ängelholm och Varbergs kommuner.

Vi fortsätter vårt samarbete med kommuner där vi gemensamt söker långsiktiga lösningar för vård- och omsorgsboenden t ex genom att hyra kommunala fastigheter över lång tid. Vi var den första privata arbetsgivare inom vård och omsorg som tecknade avtal med Kommunal om extra tjänster. En möjlighet för nyanlända och personer som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin att komma in på arbetsmarknaden.

Verksamheten Vilhelms Gård i Knivsta kommun utmärkte sig även under 2018 i White Guide Senior och var nominerad i samtliga kategorier. Förenade Care Polhemsgården fick Solna stads hedersomnämnande under Kvalitetsdagen 2018 för sitt språkcafé. Victoria Vårdboende erhöll Malmö Stads Näringslivspris inom mångfald för sitt integrationsprojekt.

Vi fortsätter utvecklingen av vårt segment Personlig Assistans och under året förvärvade vi Hela Sveriges Assistans (HSA). Både Förenade Care och HSA har en tydlig kvalitetsprofil och förvärvet ger oss potential för ökad utveckling, förstärkning av kvalitet och trygghet samt möjligheter att erbjuda helhetslösningar.

Vi fortsätter att stärka vår organisation med flera stabsfunktioner, nya administrativa system och står väl rustade för att öka vår genomslagskraft i både kommuner och landsting. Inom hemtjänsten har vi infört digitala arbetsverktyg som ökar effektiviteten och kvaliteten både för våra medarbetare och för våra kunder.

Vi fortsätter med våra kompetensutvecklingsdagar för personal och ledning vilket resulterar i nöjdare personal med ökad kontinuitet som följd.

Verksamhetsåret har präglats av kontrollerad tillväxt och ekonomisk utveckling. Vi fortsätter att växa och utvecklas samtidigt som vi värnar om vårt fokus på kvalitet, närhet och tillgänglighet.Med vänliga hälsningar

Christer Henriksson
Verkställande direktör

 

Årsrapporter

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post