Ekonomi

Förenade Care fortsätter sin framgångsrika resa och vårt ledningssystem vinner förtroende bland våra beställare.

Ledning Förenade Care i Sverige AB

Det gångna året har präglats av organisationsförändringar och kompetensutveckling inom alla våra segment. Samtidigt fortsätter vi att se fördelarna med vårt fokus på kvalitet och vårt verksamhetssystem som fortsatt inger förtroende hos våra beställare. Som ett av de få, eller rent av det enda företag i vår bransch av denna storlek, är vi fortsatt trippelcertifierade och samtliga våra verksamheter arbetar utifrån vårt certifierade verksamhetssystem.

Vi har anställt en kommunikatör för att ännu tydligare synliggöra och marknadsföra vårt gedigna koncept. En regionchef inom bemanning har anställts för att säkra upp vår bemanning framöver samt göra oss mindre beroende av externa bemanningsföretag. Med ett ökat krav på digitalisering inom vården och för att stärka vår kompetens inom hela IT området har en IT-chef rekryterats.

Efter 21 år som VD där jag tillsammans med många kompetenta och engagerade medarbetare satt Förenade Care på kartan tillträder jag nu rollen som koncerndirektör. Vi har utsett vår vice VD Madeleine Lundström till ny VD med ansvar för den dagliga driften. Till hennes hjälp finns stabschefer som HR-direktör, vårddirektör, inköpschef samt våra regionchefer. Förutom att VD rapporterar till koncerndirektören sorterar även marknadsdirektören och ekonomidirektören under koncerndirektörens ansvar.

Med denna omorganisering är vi övertygade om att vi kan fördela resurserna på bästa sätt och ta tillvara de utmaningar som framtiden innebär. Vi får en strukturerad ledning i driften samtidigt som ekonomi och marknad kan koncentrera sig på nya uppdrag, eventuella förvärv samt fastighetsprojekt i egen regi.

Kommunerna får allt mer begränsade resurser och ser gärna att marknadens aktörer investerar mer. Det är därför viktigt för oss att stärka vår organisation för att möta detta och följa med i utvecklingen. Vi bildar också i verkställande ledning en direktionsgrupp som får utökat ansvar inom sina respektive ansvarsområden.

Vi är nu väl rustade organisatoriskt för att möta marknaden och därigenom både stärka våra marknadsandelar och förbättra våra marginaler.

Vi har under året förlängt ett antal kontrakt t ex i Vansbro, Östersund, Tyresö och Vellinge. I Vellinge kommun driver vi nu Sveriges första demensby. Vi har också fått förtroendet att driva vårdboenden i kommuner som Sundbyberg och Höganäs samt utökat vår verksamhet i Staffanstorps kommun med hemtjänst.

Vi fortsätter utvecklingen av vårt segment Personlig Assistans genom ökat fokus på kvalitet och trygghet samt möjligheter att erbjuda helhetslösningar.

Under året flyttade vi vårt huvudkontor till nya ändamålsenliga lokaler i Malmö där den senaste tekniken underlättar digitala möten och därigenom sparar både tid och miljö för vår verksamhet. Projekt Gemenskap lanserades där alla våra boendeenheter kommer att kunna erbjuda ett enkelt sätt för de boenden att kommunicera digitalt med nära och kära oavsett var i världen dessa befinner sig. Vi var nominerade till Guldkransen, Sveriges bästa vård- och omsorgschef, samt fick Äldreforums utmärkelse för goda insatser för äldre i Solna stad. Vi hade dessutom glädjen att delta i Forenede Koncernens 60 års firande.

Kompetensutvecklingsdagar för personal och ledning fortgår vilket resulterar i nöjdare personal med ökad kontinuitet som följd.

Det är med glädje vi kan konstatera att våra ägare, familjen Krogh, ytterligare vill befästa sin ställning på marknaden och frigör resurser som ger oss möjligheter både till förvärv och ökade investeringar inom befintlig marknad.

Slutligen vill vi framföra vårt och ledningens varma tack till våra kompetenta medarbetare för deras utomordentliga engagemang och utmärkta arbete. Vi vill också rikta ett tack till ägare och styrelse för det förtroende de visat under innevarande verksamhetsår.Med vänliga hälsningar

Christer Henriksson
Koncerndirektör

Madeleine Lundström
Verkställande direktör

 

Årsrapporter

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post