Expertgruppen

Kontinuerlig utveckling i enlighet med nya rön och resultat från forskningen gör att vi kan erbjuda bästa möjliga vårdkvalitet. Vi är öppna för inspiration, ny kunskap, nya insikter och lösningar. För att kunna göra det bästa av nya forskningsresultat har vi en expertgrupp, som varit knuten till företaget i nästan 20 år.

Expertgruppen Förenade Care

Råden och vägledningen från våra experter gör att vi kontinuerligt kan förbättra vår verksamhet och ligga i främsta ledet när det gäller utveckling - något som är till gagn för våra kunder, oss själva och samhället i stort.

Expertgruppens primära uppgift är att delta med sin sakkunskap och mångåriga erfarenhet inom sina respektive fackområden och fungera som kunskaps- och inspirationskällor för Förenade Care. För att få ett bredare perspektiv på vår verksamhet arbetar vi även på att knyta specialister från hela Norden till expertgruppen.

Expertgruppen består av:

Sölve Elmståhl, professor i geriatrik och verksamhetschef vid Geriatriska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö (SUS). Sölve Elmståhl är vägledande i kvalitetsutveckling bl.a. vid riskanalyser och statistik, samt sitter med i olika utredningar och informerar om nytänkande inom geriatriken.

Astrid Henriksson, leg. sjuksköterska, innehaft tjänsten som kvalitetschef i Förenade Care med ansvar för ledningssystemet och lett företagets arbete med att bli multisite-certifierat inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö enligt ISO. Tidigare arbetat som vårdchef i Förenade Care med övergripande ansvar och tillsyn för att mål, riktlinjer, lagar och författningar följts samt att verksamheterna drevs med samma verksamhetsidé och kvalitetspolicy, var även kvalitets-, utbildnings- och anbudsansvarig. Har även arbetat som verksamhetschef på Segevångsgården. Astrid Henriksson är nu sakkunnig inom ramen för ledningssystemet samt anbudsupphandling.

Kerstin Gustavsson, leg. sjuksköterska, tidigare planeringssekreterare och verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus, Malmö (SUS). Kerstin Gustavsson är behjälplig i organisationsfrågor, bemannings- och schemastruktur.

Kontakta Förenade care

Kontakta Förenade Care

Har du frågor eller annat du vill dela med oss, är du välkommen att ringa till oss på 040-601 81 00 Du kan också skicka ett e-post meddelande.

Skicka e-post