Förenade Care Christiansro

Vård- och omsorgsboendet ligger i centrala Kristianstad med grönområde och kanalen alldeles intill. Från Christiansro är det nära till Tivoliparken, museet, affärer, biograf och restauranger. Med hållplats för linjebuss inom gångavstånd finns möjlighet att ta bussen till närområden i Kristianstad.

Välkommen till Christiansro.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, aktivitetsansvarig, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor och verksamhetschef. Christiansro är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Kristianstads kommunChristiansro

Kontakt

Berit Krömmelbein
Verksamhetschef
Telefon: 0700-804 905
E-post: beritk@forenadecare.com

Våning 1 0739-01 57 50
Våning 2 0739-01 57 15
Våning 3 0739-01 57 16
Våning 4 0700-80 49 27
Våning 5 0700-80 49 16

Natt 0700-80 49 16
Bemanning 0739-01 56 46

Förenade Care Christiansro
Ö. Boulevarden 1
291 32 Kristianstad

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info