Förenade Care Segevångsgården

Förenade Care Segevångsgården ligger i ett grönskande område med närhet till både Beijers park och Sege park. Vår stora trädgård erbjuder flera trivsamma platser för samvaro och gemensamma aktiviteter. Alla ingångar har ramp, och runt hela byggnaden går en asfalterad promenadväg, där det är lätt att ta sig fram i rullstol eller med rollator. Boulebanan är populär under vår- och sommarhalvåret och i vår Pergola kan vi fika och njuta av grönska och boulespel. Fem höns bor i trädgården från mars till oktober. Välkommen till oss!

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m. 
Se våra aktiviteter här

Populära aktiviteter är t.ex. spel, gymnastik och yoga, filmvisning på storbildsskärm, skaparverkstad med målning m.m. Vi har dans en gång i månaden och vid flera tillfällen får vi besök av underhållare utifrån. Reminiscens och musik går som en röd tråd genom de aktiviteter som erbjuds på Segevångsgården. Vi har tillgång till en minibuss och gör flera utflykter varje månad, året om. Populära utflyktsmål är att åka till skogen eller havet, olika muséer, sightseeingturer, parker, caféer och restauranger.

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd, närståendeträffar och anhörigträffar.

Ni kan följa oss på Instagram: forenadecare_segevangsgarden

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.
Se vår meny här

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratör/aktivitetsansvarig, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska, och verksamhetschef. Segevångsgården är bemannat dygnet runt med sjuksköterska och omvårdnadspersonal. 

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras. 

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Segevångsgården har uppdrag via KFSK

Förenade Care driver vård- och omsorgsboendet i egen regi och har ramavtal med Kommunförbundet Skåne.

Förenade Care Segevångsgården

Kontakt

Yvonne Englezon
Verksamhetschef
Telefon: 040-38 54 15
E-post: yvonnee@forenadecare.com

Förenade Care Segevångsgården
Kronetorpsgatan 45
212 26 Malmö

Syrenen 040-38 54 20
Nattpersonal efter kl. 21 040-38 54 90
Blåklinten 040-38 54 21
Nattpersonal efter kl. 21 040-615 28 14
Grönmyntan 040-38 54 85
Nattpersonal efter kl. 21 040-615 28 15
Vallmon 040-38 54 22
Nattpersonal efter kl. 21 040-615 28 13
Ringblomman 040-38 54 81
Nattpersonal efter kl. 21 040-615 28 12
Solrosen 040-38 54 23
Nattpersonal efter kl. 21 040-615 28 11

Gruppledare helger kl. 7-15 0733-150 106

Sjuksköterska vardagar kl. 7-18: 040-38 54 25
Övriga tider ring respektive avdelning för vidare hänvisning
Faxnr sjuksköterska: 040-38 54 13

Sjukgymnast Reka Szakacs
0733-15 01 62

Arbetsterapeut Helén Kroon Bernborg
0733-58 16 93

Leva Livet Inspiratörer
Rosie Anderberg
rosiea@forenadecare.com
Rose-Marie Dufeu Forsberg
rose-maried@forenadecare.com
0739-01 55 35

Instagram Förenade Care

Instagram

Segevångsgården är på Instagram

Följ oss

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info