Adium omsorg driver vård- och omsorgsboenden, restaurang, hemtjänst och personlig assistans.
All omsorg som utförs och ges i våra verksamheter tar sitt avstamp i vår värdegrund och ledstjärna L E V A som är en viktig hörnsten och som finns med i hela den sociala och medicinska omvårdnaden, liksom i utbildning/fortbildning av våra medarbetare. L E V A bygger på att kunden har rätt att få sin service, omsorg och vård utifrån sina egna villkor. Vi vill att kunden ska kunna känna delaktighet, inflytande och självbestämmande i den vård och omsorg som ges och bedrivs i våra verksamheter.
L E V A ger företagets medarbetare drivkraft till måluppfyllelse gentemot kund och närstående med värdeorden i ledstjärnans betydelse Lyhördhet, Engagemang, Vilja och Ansvar. L E V A bygger på respekt och ödmjukhet inför kunden och dennes åldrande. Våra medarbetare ska möta kunden med positiv attityd och med naturlig inställning till åldrandet, nedsatta funktioner och sjukdomar.
Välkommen att kontakta oss på Adium omsorg. Vår hemsida: www.adiumomsorg.se

 

 

  En del av Förenade Care