ASiH Norrtälje Roslagen Förenade Care

Förenade Care utför ASiH i Norrtälje kommun där vårdval tillämpas. För patienten gäller samma villkor som för vård inom landsting.

ASiH är en form av vård som patienten själv väljer när alternativet är sjukhusvård dygnet runt. För att bli inskriven i verksamheten krävs en läkarremiss och du gör själv ett aktivt vårdval av utförare. Med stöd av läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, psykosocial sjuksköterska, kurator och dietist skapas ett team som kan erbjuda medicinsk hjälp, samtal och tekniska hjälpmedel samt stöd till närstående. Vi strävar efter att svårt sjuka patienter ska kunna behålla sin självrespekt och sin personliga intrigitet och under vårdtiden i hemmet ha högsta möjliga livskvalitet och medicinsk trygghet.

ASiH verksamheten fungerar dygnet runt, veckans alla dagar med regelbundna besök hos patienten och akutbesök vid behov. När tillståndet förbättras skrivs man ut till sin husläkare igen.

För varje patient finns en individuell vårdplan som tar hänsyn till sociala, psykiska och existentiella aspekter likaväl som de medicinska. Stöd till anhöriga är en viktig del av verksamheten. Verksamheten kännetecknas av en helhetssyn på människan.

Om det inte går att vårdas hemma har Förenade Care en vårdavdelning för palliativ vård, Byle Gård.

Avancerad Sjukvård i Hemmet, ASiH

Kontakt

Carina Filipsson
Verksamhetschef
E-post: carina.filipsson@forenadecare.com

Monica Nilsson
Ställf. Verksamhetschef
E-post: monican.bylegard@forenadecare.com

Telefon: 0176-207 580

ASiH Norrtälje Roslagen Förenade Care
Albert Engströmsgata 2
761 46 Norrtälje