ASiH Roslagen Förenade Care

Förenade Care utför ASiH i Norrtälje kommun där vårdval tillämpas. För patienten gäller samma villkor som för vård inom landsting.

Verksamheten omfattar Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASiH) och basal hemsjukvård. Vi bedriver medicinskt kvalificerad vård i patientens hem - en vård där alternativet är en sjukhusplats. Vi strävar efter att svårt sjuka patienter ska kunna behålla sin självrespekt och sin personliga integritet och under vårdtiden i hemmet ha högsta möjliga livskvalitet och medicinska trygghet.

ASiH-verksamheten fungerar dygnet runt, veckans alla dagar med regelbundna besök hos patienten och akutbesök vid behov.

För varje patient finns en individuell vårdplan som tar hänsyn till sociala, psykiska och existentiella aspekter likaväl som de medicinska. Stöd till anhöriga är en viktig del av verksamheten. Verksamheten kännetecknas av en helhetssyn på människan.

För att tillgodose patientens och närståendes samtliga behov arbetar vi multiprofessionellt med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Samarbete sker vid behov med behandlande klinik på akutsjukhus. Teamet samarbetar även med företrädare för olika trossamfund och smärtkonsult.

Om det inte går att vårdas hemma har Förenade Care en vårdavdelning för palliativ vård på Byle Gård där vi tillsammans med patienten och de anhöriga försöker skapa en så god livskvalitet som möjligt under vårdtiden. Det är möjligt att vårdas för avlastning under perioder och att sedan återvända hem.

 

Avancerad Sjukvård i Hemmet, ASiH

Kontakt

Carina Filipsson
Verksamhetschef
E-post: carina.filipsson@forenadecare.com

Monica Nilsson
Ställf. Verksamhetschef
E-post: monican.bylegard@forenadecare.com

Telefon: 0176-207 580

ASiH Roslagen Förenade Care
Albert Engströmsgata 2
761 46 Norrtälje

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info