Bäckagårdens hemtjänst i Skanör Falsterbo

Vi ger vård och omsorg för att hjälpa dig att leva livet så självständigt som möjligt och att bo kvar hemma så länge du själv önskar. Vårt mål är att erbjuda dig en hög livskvalitet och skapa en meningsfull dag efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Från Bäckagården utgår hemtjänst och hemsjukvård som Förenade Care driver inom ramen för kundval. Hemtjänstområdet omfattar Skanör och Falsterbo.

Förenade Care utför biståndsbeviljade insatser på uppdrag av Vellinge kommun och hjälper dig med de tjänster du har beviljats inom städ, tvätt, inköp och omvårdnad. Vi utför omvårdnad dygnet runt och hjälper även dig som har trygghetslarm. På uppdrag av Vellinge kommun ansvarar Förenade Care som enda vårdföretag för natt- och larminsatser med undersköterskor och sjuksköterskor. Vi ansvarar även för hemsjukvården i hela kommunen som inkluderar förebyggande hembesök, rehabilitering, hjälpmedel och demenskoordinator.

Vi är en engagerad personalgrupp som består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor/distriktssköterskor, gruppledare och verksamhetschef. Inom hemtjänsten har vi även specialutbildad personal inom demenssjukdomar. Tillsammans jobbar vi för att ge dig den bästa omsorgen och vården utifrån ditt biståndsbeslut. Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Förenade Care erbjuder även hushållsnära tjänster som t.ex. fönsterputs, tvätt, ärenden, promenader och matlagning. Många av tjänsterna ger dig rätt till skattereduktion, RUT-avdrag. Läs mer

På Bäckagården finns aktivitetscentrum, restaurang och café som är öppet för alla. Restaurangen har öppet alla dagar på året med möjlighet till avhämtning av mat och catering. Du som har matdistribution får den levererad hem av hemtjänst.

Vi erbjuder anhörigstöd till dig som hjälper eller stödjer en närstående.

En djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

Bäckagården

Kontakt

Gerd Ollesdotter
Verksamhetschef
Telefon: 040-42 57 50
E-post: gerdo@forenadecare.com

Förenade Care Bäckagårdens hemtjänst
Nyvångsvägen 1
239 32 Skanör

Gruppledare
Telefon: 040-42 57 55
Telefontid kl. 10:00-11:30
Övrig tid har vi telefonsvarare som lyssnas av kontinuerligt mån-fredag.
Ingrid Wihlborg
E-post: ingridw@forenadecare.com
Amela Adilovic
E-post: amelaa@forenadecare.com
Nina Laneryd
E-post: amelaa@forenadecare.com

Hemtjänst akutnummer:
Kl. 07-23, telefon 040-42 57 59
Kl. 23-07, telefon 040-42 54 62