Bäckagårdens hemtjänst i Skanör Falsterbo

Förenade Care ger vård och omsorg i hemmet. Det inbegriper till exempel måltidsservice, städ och tvätt. Hur samarbetet sker kommer vi överens om tillsammans, på dina villkor. Utgångspunkten är att du ska kunna leva livet så självständigt som möjligt. 

Från Bäckagården utgår hemtjänst och hemsjukvård som Förenade Care driver inom ramen för kundval. Hemtjänstområdet omfattar Skanör/Falsterbo.

Förenade Care utför biståndsbeviljade insatser på uppdrag av Vellinge kommun och hjälper dig med de tjänster du har beviljats inom städ, tvätt, inköp och omvårdnad. Vi utför omvårdnad dygnet runt och hjälper även dig som har trygghetslarm. På uppdrag av Vellinge kommun ansvarar Förenade Care som enda vårdföretag för natt- och larminsatser med undersköterskor och sjuksköterskor.

I distriktets team ingår undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor/distriktssköterskor, som tillsammans tar hand om alla omsorgs- och sjukvårdsuppgifter i distriktet. Inom hemtjänsten har vi även specialutbildad personal inom demenssjukdomar. Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Förenade Care erbjuder även hushållsnära tjänster som t.ex. fönsterputs, tvätt, ärenden, promenader och matlagning. Många av tjänsterna ger dig rätt till skattereduktion, RUT-avdrag.

På Bäckagården finns aktivitetscentrum, restaurang och café som är öppet för alla. Restaurangen har öppet alla dagar på året med möjlighet till avhämtning av mat och catering. Du som har matdistribution får den levererad hem av hemtjänst.

Vi erbjuder anhörigstöd till dig som hjälper eller stödjer en närstående.

Drivs på uppdrag av Vellinge kommunEn djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

Bäckagården

Kontakt

Verksamhetschef
Telefon: 040-42 57 50

Förenade Care Bäckagårdens hemtjänst
Nyvångsvägen 1
239 32 Skanör

Gruppledare
Telefontid måndag-fredag kl.10-11
Telefon 040-42 57 55
Telefon 040-42 57 54

Hemtjänst akutnummer:
Kl. 07-23, telefon 040-42 57 59
Kl. 23-07, telefon 040-42 54 62

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info