Bäckagårdens hemtjänst i Skanör Falsterbo

Vi erbjuder insatser för att hjälpa dig att leva livet så självständigt som möjligt och att bo kvar hemma så länge du själv önskar. Vårt mål är att erbjuda dig en hög livskvalitet och skapa en meningsfull dag efter dina behov, förutsättningar och önskemål.

Från Bäckagården utgår hemtjänst och hemsjukvård som Förenade Care driver inom ramen för kundval. Hemtjänstområdet omfattar Skanör och Falsterbo.

Förenade Care utför biståndsbeviljade insatser på uppdrag av Vellinge kommun och hjälper dig med de tjänster som du har beviljats inom städ, tvätt, inköp och omvårdnad. Vi utför omvårdnad dygnet runt och hjälper dig som har trygghetslarm. Våra undersköterskor och sjuksköterskor hanterar natt- och larminsatser. Förenade Care ansvarar även för hemsjukvården i hela kommunen som inkluderar förebyggande hembesök, rehabilitering, hjälpmedel och demenssjuksköterska.

Vi är en engagerad personalgrupp som består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor/distriktssköterskor, gruppledare och verksamhetschef. Inom hemtjänsten har vi även specialutbildad personal inom demenssjukdomar. Tillsammans jobbar vi för att ge dig den bästa omsorgen och vården utifrån ditt biståndsbeslut. Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Förenade Care erbjuder även hushållsnära tjänster som t.ex. fönsterputs, tvätt, ärenden, promenader och matlagning. Många av tjänsterna ger dig rätt till skattereduktion, RUT-avdrag. Läs mer

På Bäckagården finns aktivitetscentrum och DigiCenter, restaurang och café som är öppet för alla. Restaurangen har öppet alla dagar på året med möjlighet till avhämtning av mat samt catering. Du som har matdistribution får maten levererad hem av hemtjänst.

Vi erbjuder anhörigstöd till dig som hjälper eller stödjer en närstående.

En djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

Bäckagården

Kontakt

Patricia Johansson Verksamhetschef
Telefon: 073-901 56 61
E-post: patriciaj@forenadecare.com


Jane Lindquist Biträdande verksamhetschef
Telefon: 0733-33 62 47
E-post: janel@forenadecare.com

Förenade Care Bäckagårdens hemtjänst
Nyvångsvägen 1, 239 32 Skanör

Gruppledare
Telefon: 040-42 57 55, 040-42 57 54
Telefontid kl. 10:00-11:30
Övrig tid har vi telefonsvarare som lyssnas av kontinuerligt mån-fredag.
Amela Adilovic
E-post: amelaa@forenadecare.com
Nina Laneryd
E-post: ninal@forenadecare.com
Theresé Nagy
E-post: theresen@forenadecare.com

Hemtjänst akutnummer:
Kl. 07-23, telefon 040-42 57 59
Kl. 23-07, telefon 040-42 54 62