Hemtjänst Centrum i Tomelilla

Förenade Care ger vård och omsorg i hemmet. Det inbegriper till exempel måltidsservice, städ och tvätt. Hur samarbetet sker kommer vi överens om tillsammans, på dina villkor. Utgångspunkten är att du ska kunna leva livet så självständigt som möjligt. 

Område

Hemtjänst Centrum utgår från vård- och omsorgsboendet Förenade Care Byavången. Området omfattar både stadsbebyggelse och landsbygd.

Personlig kontaktperson

Hemtjänst Centrum har erfaren omvårdnadspersonal som tar hand om dig i livets alla skeden. Efter kontakt med kommunens biståndsbedömare utför vi alla dina beviljade insatser. För alla insatser utarbetas en individuell plan och du erhåller en kontaktperson inom arbetsgruppen. Målen följs upp regelbundet.

Sjuksköterskor från Tomelilla kommun tillhandahåller hemsjukvård dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast ordinerar tekniska och arbetstekniska hjälpmedel.

 

Drivs på uppdrag av Tomelilla kommunEn djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

Hemtjänst

Kontakt

Maria Lerjerud
Verksamhetschef
Telefon: 0417-182 63
E-post: mariale@forenadecare.com

Förenade Care Hemtjänst Centrum
Byavången 27
273 31 Tomelilla

Gruppledare telefontid kl. 07.30 - kl.12.00
Telefon: 0417-184 85
Hemtjänstens lokal
Telefon: 0417-181 76