Hemtjänst Norr i Östersund

Förenade Care ger vård och omsorg i hemmet. Det inbegriper till exempel måltidsservice, städ och tvätt. Hur samarbetet sker kommer vi överens om tillsammans, på dina villkor. Utgångspunkten är att du ska kunna leva livet så självständigt som möjligt. 

Verksamheten ansvarar för hemtjänstinsatser enligt biståndsbeslut för att underlätta för dig i den dagliga livsföringen och för att det ska vara möjligt att bo kvar i det egna hemmet.

Lagen om valfrihet (LOV) har införts i Östersund kommun vilket innebär att du själv kan välja vilken utförare som skall utföra de beviljade insatserna som du har rätt till.

Vi erbjuder hemtjänst i följande områden: Frösön, Slandrom/Knytta, Lungvik, Torvalla och Centrala Östersund. När det gäller serviceinsatser har vi även Brunflo och runt till Marieby och hela Annersia.

Till hemtjänstuppgifter hör både insatser av servicekaraktär och personlig omvårdnad. Den personliga omvårdnaden skall tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov såsom hjälp med bland annat måltider, förflyttning, hjälp med hygien och insatser för att bryta isolering och för att du ska känna trygghet och säkerhet i det egna hemmet.

Trygghetslarm, anhörigavlösning och ledsagning ingår i hemtjänstinsatser.

Förenade Care erbjuder även hushållsnära tjänster som t.ex. fönsterputs, tvätt, ärenden, promenader och matlagning. Många av tjänsterna ger dig rätt till skattereduktion, RUT-avdrag. Läs mer

Drivs på uppdrag av Östersunds kommunEn djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

Hemtjänst

Kontakt

Emma Holmberg
Verksamhetschef
Mobil: 070-106 30 59
E-post: emmah.ostersund@forenadecare.com

Maria Mårtensson
Gruppledare
Telefon 072-544 87 46
E-post: mariam.ostersund@forenadecare.com

Förenade Care Hemtjänst Norr
Rådhusgatan 46
831 34 Östersund