Hemtjänst Söder i Tomelilla

Förenade Care ger vård och omsorg i hemmet. Det inbegriper till exempel måltidsservice, städ och tvätt. Hur samarbetet sker kommer vi överens om tillsammans, på dina villkor. Utgångspunkten är att du ska kunna leva livet så självständigt som möjligt. 

Område

Hemtjänst Söder utgår från vård- och omsorgsboendet Förenade Care Valkyrian. Området omfattar delar av centrala Tomelilla, Ullstorp, Lunnarp, Kverrestad, Smedstorp, Östra Ingelstad, Tosterup och Övraby med tillhörande landsbygd.

Personlig kontaktperson

Hemtjänst Söder har erfaren omvårdnadspersonal som tar hand om dig i livets alla skeden. Efter kontakt med kommunens biståndsbedömare utför vi alla dina beviljade insatser. För alla insatser utarbetas en individuell plan och du får en kontaktperson inom arbetsgruppen. Målen följs upp regelbundet.

Sjuksköterskor från Tomelilla kommun tillhandahåller hemsjukvård dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast ordinerar tekniska och arbetstekniska hjälpmedel.

Drivs på uppdrag av Tomelilla kommunEn djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

Hemtjänst

Kontakt

Tina Persson
Verksamhetschef
E-post: tinper@forenadecare.com

Förenade Care Hemtjänst Söder
Västergatan 38
273 34 Tomelilla

Gruppledare
Telefon: 0417-181 83, 181 85
nås enklast på förmiddagar