Uppsala hemvård

Förenade Care ger vård och omsorg i hemmet. Det inbegriper till exempel måltidsservice, städ och tvätt. Hur samarbetet sker kommer vi överens om tillsammans, på dina villkor. Utgångspunkten är att du ska kunna leva livet så självständigt som möjligt. 

Uppsala hemvård Förenade Care har erfarna medarbetare som tar hand om dig i ditt hem genom livets alla skeden. Tillsammans arbetar vi för att ge dig den bästa vården, baserad på dina önskemål och behov, utifrån ditt biståndsbeslut. Vi är stolta att kunna erbjuda dig vård av hög kvalitet. Förenade Care Uppsala hemvård har 92 % nöjda kunder i genomsnitt.

Så här väljer du oss

Ansökan om hemtjänst gör du hos din biståndshandläggare inom Uppsala kommun. Tillsammans med dig planerar vi sedan hur hjälpen ska se ut och anpassar den utifrån dina behov. Du betalar avgift för din hemtjänst enligt Uppsala kommuns riktlinjer.

Kvalitet

Vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar utifrån vårt kvalitetssystem för att säkerhetsställa en trygg och god omvårdnad.
Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden samt de lokala värdighetsgarantierna samt följer Uppsala kommuns riktlinjer inom hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Medarbetare

Vårt team består av undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, ärendeschemaplanerare och enhetschefer samt verksamhetschefer.

Drivs på uppdrag av Uppsala kommunEn djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

Hemtjänst

Kontakt

Danijela Cvetkovic
Verksamhetschef
Telefon: 018-418 61 01
E-post: danijelac@forenadecare.com

Uppsala Hemvård
Förenade Care AB
Liljeforstorg 4
754 29 Uppsala

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info