Uppsala hemvård

Förenade Care Uppsala hemvård är ett familjeföretag som värdesätter kvalitet och kompetens. Vi bedriver vård och omsorg dygnet runt och erbjuder tjänster inom omvårdnad, service samt hälso- och sjukvård. Våra undersköterskor och sjuksköterskor hanterar natt- och larminsatser vilket betyder att du som är kund hos oss får en och samma utförare under hela dygnet.

Vi har erfarna medarbetare som tar hand om dig i ditt hem genom livets alla faser. Tillsammans arbetar vi för att ge dig den bästa vården, baserad på dina önskemål och behov, utifrån ditt biståndsbeslut. Vi är stolta att kunna erbjuda dig vård av hög kvalitet. Förenade Care Uppsala hemvård har hög kundnöjdhet.

Så här väljer du oss

Ansökan om hemtjänst gör du hos din biståndshandläggare inom Uppsala kommun. Tillsammans med dig planerar vi sedan hur hjälpen ska genomföras och anpassar den utifrån dina behov. Du betalar avgift för din hemtjänst enligt Uppsala kommuns riktlinjer.

Hemsjukvård

Hemsjukvård erbjuds när man inte själv eller med hjälp av ledsagning kan ta sig till den vård eller hjälp man behöver oavsett ålder. Du kan få hjälp av vårt team om du har svårt att klara din vardag. Detta team består av legitimerad distriktssjuksköterska och sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut. Vi arbetar hälsofrämjande och fallförebyggande. Vi värdesätter vårt nära samarbete med hemtjänst då vi vill att du är i fokus. Läs mer

Kvalitet

Vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar utifrån vårt kvalitetssystem för att säkerhetsställa en trygg och god omvårdnad.
Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden samt de lokala värdighetsgarantierna samt följer Uppsala kommuns riktlinjer inom hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Medarbetare

Vårt team består av undersköterskor, vårdbiträden, distriktssjuksköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, ärendeschemaplanerare, enhetschefer samt verksamhetschef.

Hushållsnära tjänster

Vi erbjuder även hushållsnära tjänster som t.ex. fönsterputs, tvätt, ärenden, promenader och matlagning. Många av tjänsterna ger dig rätt till skattereduktion, RUT-avdrag. Läs mer

En djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

Uppsala hemtjänst äldreboende

Välkommen att kontakta oss!

Vår hemtjänstväxel är öppen mån-fredag kl. 8-17
Telefon: 018-474 82 42

Telefonnummer till verksamhetschef, hemvård och övriga enheter hittar du till vänster längre ned på sidan.