Uppsala hemvård

Förenade Care Uppsala hemvård är ett familjeföretag som värdesätter kvalité och kompetens. Vi bedriver vård och omsorg på uppdrag av Uppsala kommun och erbjuder tjänster inom omvårdnad, service samt hälso- och sjukvård.

Vi har erfarna medarbetare som tar hand om dig i ditt hem genom livets alla faser. Tillsammans arbetar vi för att ge dig den bästa vården, baserad på dina önskemål och behov, utifrån ditt biståndsbeslut. Vi är stolta att kunna erbjuda dig vård av hög kvalitet. Förenade Care Uppsala hemvård har hög kundnöjdhet.

Så här väljer du oss

Ansökan om hemtjänst gör du hos din biståndshandläggare inom Uppsala kommun. Tillsammans med dig planerar vi sedan hur hjälpen ska genomföras och anpassar den utifrån dina behov. Du betalar avgift för din hemtjänst enligt Uppsala kommuns riktlinjer.

Kvalitet

Vi är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar utifrån vårt kvalitetssystem för att säkerhetsställa en trygg och god omvårdnad.
Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden samt de lokala värdighetsgarantierna samt följer Uppsala kommuns riktlinjer inom hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Medarbetare

Vårt team består av undersköterskor, vårdbiträden, distriktssjuksköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, ärendeschemaplanerare, enhetschefer samt verksamhetschef.

Hushållsnära tjänster

Vi erbjuder även hushållsnära tjänster som t.ex. fönsterputs, tvätt, ärenden, promenader och matlagning. Många av tjänsterna ger dig rätt till skattereduktion, RUT-avdrag. Läs mer

En djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

Hemtjänst

Kontakt

Danijela Cvetkovic
Verksamhetschef
Telefon: 018-418 61 01
E-post: danijelac@forenadecare.com

Uppsala Hemvård
Förenade Care AB
Liljeforstorg 4
754 29 Uppsala