Vellinge hemsjukvård

Sedan 190301 ansvarar Förenade Care på uppdrag av Vellinge kommun för hemsjukvården i kommunen. Uppdraget inkluderar även förebyggande hembesök, rehabilitering, hjälpmedel och demenskoordinator.

Med tvärprofessionella team bedriver Förenade Care hälso- och sjukvård inom kommunens ansvarsområde. Medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser utförs samt uppföljning och dokumentation enligt gällande lagstiftning. Teamet arbetar med att främja en god och säker vård. Arbetet präglas av ett salutogent, flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt med den enskildes behov i centrum.

Hemsjukvård

Du kan få sjukvård i ditt hem när du inte kan ta dig till vårdcentral eller läkare. Det är din läkare på vårdcentralen som ger uppdraget till Förenade Cares sjuksköterskor.
Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt. De kan bland annat hjälpa dig med sårvård, inkontinensskydd, injektioner och medicinering. Sjukvårdsinsatser kan även utföras av omvårdnadspersonal på uppdrag av sjuksköterska.

Förebyggande hembesök

Du som fyller 80 år under året och som inte har någon kontakt med kommunens omsorgsavdelning kommer att kontaktas av personal från Förenade Care. De erbjuder ett kostnadsfritt förebyggande hembesök med informationssamtal för att öka möjligheten att göra dig trygg och säker i hemmet.

Rehabilitering

Om du inte kan lämna ditt hem för träning hos fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut på din vårdcentral kan du få stöd och hjälp med rehabilitering och hemsjukvård. Våra arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster kan bl.a. hjälpa dig med träning i vardagen och hjälpa dig med att prova ut hjälpmedel.
Kontakta oss i god tid inför en operation om du tror att du behöver få hjälpmedel utprovade.

Hjälpmedel

Du som är folkbokförd i Vellinge kommun, är över 20 år och som är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan låna hjälpmedel för att underlätta din vardag och för att bo kvar i din invanda miljö. Exempel på hjälpmedel kan vara rullstol, duschpall eller rollator.

Det är en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som utifrån en medicinsk behovsbedömning ordinerar, provar ut och visar dig hur du använder hjälpmedlet. Du får låna hjälpmedlet så länge du har behov av det. Om hjälpmedel inte är tillräckligt finns det även möjlighet att få sin bostad bostadsanpassad.

Hjälpmedel för personer under 20 år liksom elrullstolar och vissa andra hjälpmedel sköts av Region Skåne.

Ditt ansvar när du lånar ett hjälpmedel
Du eller anhörig ansvarar för rengöring och underhåll av hjälpmedlet, som att byta däck och slang på rullstol. Om du upptäcker något fel på hjälpmedlet ska du genast kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Återlämna hjälpmedel
När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det återlämnas rengjort till hjälpmedelsåterlämningen på Perstorpsgatan 20, den röda träbyggnaden, i Vellinge. Öppet varje dag, även på helger, afton och röda dagar klockan 07.00-17.00

Om du inte är folkbokförd i kommunen
Du som inte är folkbokförd i Vellinge kommun har möjlighet att hyra vissa hjälpmedel via Sodexo Hjälpmedel, telefon 010-250-69-00.
För övriga hjälpmedel hänvisas till din hemkommun, hjälpmedelsbutiker, internet eller liknande.

Demenskoordinator

Demenskoordinatorn kan ge stöd och råd till dig som drabbats av en demenssjukdom eller dig som är anhörig. Du som är orolig över symtom på minnessvikt men inte har diagnos kan vända dig till demenskoordinatorn som även kan lotsa dig rätt och förmedla kontakt med biståndshandläggare, hemsjukvård, primärvård eller anhörigstöd. Demenskoordinatorn kan även göra hembesök.

Avgifter

På Vellinge kommuns hemsida hittar du information om avgifter inom vård och omsorg.
https://vellinge.se/omsorg-stod/ovrig-information/avgifter/

 

Drivs på uppdrag av Vellinge kommunEn djup respekt för din personliga integritet finns hos alla våra medarbetare.

hemsjukvård

Kontakt

Christina Bull
Verksamhetschef
Telefon: 040-42 57 40
E-post: christinabu@forenadecare.com

Gruppledare tel. 040-42 50 88
Demenskoordinator tel. 040-63 54 747

Förenade Care Vellinge hemsjukvård
Kungstorpsgränden 3
236 32 Höllviken

Du kan även kontakta oss via Vellinge kommuns växel tel. 040-42 50 00.