Ledsagning Uppsala

Hos oss får du ett varmt, respektfullt och värdigt bemötande som skapar tillit och förtroende.
Vi finns alltid som ett stöd för att du som kund ska kunna leva utifrån din identitet och personlighet vilket innebär ett meningsfullt liv.
Vårt motto Omtanke – Vänlighet – Service är vår ledstjärna och präglar hela vår verksamhet.

ledsagning


Så här arbetar vi med kvalitet
Förenade Care är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö och arbetar utifrån vårt kvalitetssystem för att säkerhetsställa en trygg och god omvårdnad.
Vi arbetar utifrån den nationella värdegrunden samt de lokala värdighetsgarantierna och följer Uppsala kommuns riktlinjer inom hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering.

Personal och kompetens
Antal anställda i Uppsala: Cirka 350
Personalens utbildning: Undersköterskor/vårdbiträde samt legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Specialkompetens/inriktning: Erfarna medarbetare med bred kompetens inom vård och omsorg.
Språkkompetens: Bred språkkompetens hos våra medarbetare. Vi anpassar oss efter dina önskemål och behov.

Synpunkter och klagomål
Synpunkter och klagomål kan lämnas muntligt eller skriftligt på avsedd blankett till ledsagaren själv eller till ansvarig enhetschef.

Övrigt
Förenade Care Uppsala Hemvård bedriver vård och omsorg dygnet runt på uppdrag av Uppsala kommun. Om du får utökat hjälpbehov inom omvårdnad, service samt hälso- och sjukvård har vi team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter som kan erbjuda dig som kund en och samma utförare dygnets alla timmar.

Så här ansöker du

• Välj utförare bland de godkända utförarna i Uppsala kommun och meddela ditt val till din biståndshandläggare.
• Biståndshandläggaren kontaktar den utförare du valt.
• Du och din utförare gör tillsammans en så kallad genomförandeplan. Det vill säga hur just din ledsagning ska se ut.
• Genomförandeplanen ska ni båda skriva under och skicka till biståndshandläggaren.
• Om du vill göra ett nytt val kan du även göra det. Valet görs på samma sätt som du gjorde första valet. Senast två veckor innan den nya utföraren börjar måste du meddela att du tänker byta.

ledsagning

Kontakt

Zoya Khosravi
Verksamhetschef
Mobil: 073-901 55 31
Telefontid: kl. 08.00-16.00 vardagar
E-post: zoyak@forenadecare.com

Förenade Care
Liljefors Torg 4
754 29 Uppsala