unika människor och unika uppdrag

Varje människa är unik

På Förenade Care lägger vi lika stor vikt vid att assistansen ska bli just personlig. Den du väljer att ha vid din sida vill berika din vardag och göra den värd att längta till. Det är vad omtanke, vänlighet och service handlar om och så vi gör personlig assistans personlig.

Varje människa som behöver en PA är unik. Du kan ha assistansbehov sedan tidiga år eller du kan ha drabbats hårt av en olycka senare i livet. På Förenade Care har vi ett enda mål: Vi ska underlätta det liv du  vill leva - med dina drömmar, intressen, egenheter och vanor. Ja till och med ovanor.

Vi ser personlig assistans som mer än ett uppdrag. Det är ett alldeles speciellt samarbete. Du som får stöd av en PA är uppdragsgivare/kund och uttrycker vad du vill - tillsammans formar ni vardagen.

 

När du anlitar en PA

Fem gyllene regler

Anlitar du en PA genom Förenade Care ska du veta att han eller hon har fem gyllene regler att följa:

1) Visa medkänsla  2) Göra det yttersta för att förstå din situation  3) Visa respekt för ditt privatliv och din beroendeställning  4) Vara följsam och verkligen lyssna  5) Respektera hela det liv du har levt, inte bara det du lever nu.

Förenade Care är godkänt av Inspektionen för vård och omsorg, det garanterar att din PA följer reglerna.

Vad gör en personlig assistent?

Massor! Det beror mycket på dig. Men här är några konkreta exempel: hjälper dig med hygien och av- och påklädning. Är med dig när du ska äta, diska och städa. Är ett stöd när du ska kommunicera med myndigheter och de omkring dig, ta dig till fritidsaktiviteter, träning och sjukhusbesök. Ser till att du får umgås med släkt och vänner och får vara en del i samhället så långt det är praktiskt möjligt. Målet är att du ska kunna göra sådant som varje människa gör. Visst finns där en gräns mellan det möjliga och omöjliga, men var den går är mycket upp till dig och din PA.

 

 

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info