Fremias rapport

Återbetalningskrav och utbetalningsstopp

 

Förenade Cares branschorganisation Fremia Personlig Assistans presenterar idag rapporten ”Återbetalningskrav och utbetalningsstopp” som beskriver en oacceptabel rättsosäkerhet för assistansanordnare. Nu krävs en lagändring.

Försäkringskassan kan idag rikta återkrav på mångmiljonbelopp mot assistansanordnare som inte har gjort något fel. Anordnare verkar i en Kafkaliknande situation, där Försäkringskassan när som helst kan kräva tillbaka pengar som redan har använts till beviljad personlig assistans.

Läs hela rapporten här