Vi erbjuder juridisk rådgivning rörande din personliga assistans

Juridisk rådgivning – för att du ska få det du har rätt till utifrån dina behov.
Ansökan, omprövning, överklagan.

- Behöver du hjälp med din ansökan rörande personlig assistans?
- Vill du ompröva ditt beslut?
- Eller kanske föra en överklagan av ditt assistansbeslut?


Som kund hos oss på Förenade Care kan du känna dig trygg i att vår långa erfarenhet av att ha kontakt med myndigheter ger dig de allra bästa förutsättningarna för att du ska få det du har rätt till utifrån de behov du har.

När det inte räcker så tar vi hjälp av vår advokat. Detta för att vi alltid vill att våra kunder ska känna sig trygga i att vi gör allt för att de ska få rätt beslut för dem.

Vi erbjuder stöd och rådgivning inom följande områden:

- Förstagångsansökan av personlig assistans.
- Överklagan av förslag till beslut.
- Omprövningar av personlig assistans.
- Ansökan om utökning och tillfällig utökning den personliga assistansen.
- Ge synpunkter på övervägande från Försäkringskassan angående din assistans.
- Ge synpunkter på förslag till beslut angående den personliga assistans din kommun erbjuder.

Det är viktigt för oss att du får den personliga assistans du har rätt till.

 

personlig assistans