Förenade Care Björkbacken

Vård- och omsorgsboendet ligger i Dalby cirka en mil från Lund.

Välkommen till Björkbacken.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Se våra aktiviteter i april här

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.
Se vår meny här

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor, Leva Livet-inspiratör, vårdhundteam, vaktmästare/lokalvårdare och verksamhetschef. Björkbacken är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Lunds kommunBjörkbacken

Kontakt

Birgit Theander
Verksamhetschef
Telefon: 073-901 57 90
E-post: birgitt@forenadecare.com

Förenade Care Björkbacken
Pinnmöllevägen 200
247 55 Dalby

Gläntan 046-20 86 63
Lunden 046-20 86 64
Oasen 046-20 86 65
Natt 046-20 86 66

Gruppledare Veronika Wirén 073-901 55 24
Sjuksköterska 046-20 86 61, 046-20 86 62
SSK mobil 073-315 01 77
Arbetsterapeut 073-901 55 24
Fysioterapeut 0700-80 49 03
Leva Livet-inspiratör 072-147 03 71