Förenade Care Björkgården

Vård- och omsorgsboendet är ett profilboende med idrott och friluftsliv som inriktning. Björkgården ligger i ligger i Råsunda, nära Filmstaden och Artur Lundkvists park. Boendet har 51 lägenheter fördelade på fem enheter, varav en enhet är inriktad mot demens.

Välkommen till Björkgården.

 

Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Björkgården är ett profilboende med Idrott och friluftsliv som inriktning. Leva Livet-inspiratör, som även är profilansavarig, arbetar tillsammans med Leva Livet-ombud och arbetsterapeut för en trivsam tillvaro för våra boende, lite utöver det vanlig. Vi har aktiviteter inomhus och utomhus inom idrott och friluftsliv, ett brett utbud av sport- och naturkanaler, promenadgrupper, besöker idrottsevenemang, utflykter med vår buss och mycket mer. Leva Livet-teamet samarbetar med intresseorganisationer med anknytning till idrott och friluftsliv. Du som boende erbjuds möjlighet att medverka i att utveckla och berika profilen.
Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Se våra aktiviteter här

Följ oss på Instagram:
forenadecare_bjorkgarden

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som boenderåd, närståenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.
För aktuell meny, var god se matsedel på boendet.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, Leva Livet-inspiratör med team, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor och verksamhetschef. Björkgården är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Läkare kommer vissa tider i veckan. Landstinget ansvarar för läkarvården. Vid akuta situationer kallar sjuksköterska på läkare.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Förenade Care Björkgården är Silviahemcertifierat vilket innebär att personalen blivit utbildade i demensvård för att, oavsett sjukdomsgrad, kunna ge högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka och deras anhöriga. Information om certifiering och giltiga certifikat, silviahemmet.se
Silviahemcertifierade

Drivs på uppdrag av Solna kommunBjörkgården

Kontakt

Shyi Klint
Verksamhetschef
Telefon: 0733-150 124
E-post: shyik@forenadecare.com

Shirin Haghighi
Biträdande Verksamhetschef
Telefon: 0739-015 772
E-post: shirinh@forenadecare.com

Förenade Care Björkgården
Råsundavägen 165
169 36 Solna

Plan 2 08-705 04 06
Plan 3 08-705 04 08
Plan 4 08-705 04 10
Plan 5 08-705 04 12

Sjuksköterskor 0739-015 774

Vi har för tillfället problem med vår telefonväxel och det går inte att nå våra fasta telefoner.
Ring sjuksköterskans telefonnummer vid frågor.