Förenade Care Björkgården

Björkgården är ett profilboende under temat informationsteknik. Vård- och omsorgsboendet ligger i Råsunda, nära Filmstaden, goda kommunikationer och närhet till Arthur Lundqvist parken. 

Välkommen till Björkgården.


Leva Livet

Vi arbetar utifrån vår värdegrundsmodell och Leva Livet-koncept som stödjer dig till en meningsfull dag utifrån dina vanor, intressen och drömmar. Leva Livet-teamet arbetar med aktiviteter utifrån att varje människa och varje möte är viktigt och unikt. Du ska kunna behålla dina intressen, hitta nya intressen och erbjudas aktiviteter som skänker välbefinnande och livskvalitet, stimulans och glädje. Aktiviteterna är årstidsrelaterade och anpassade efter olika högtider och dina önskemål. Vi ser gärna att närstående och vänner deltar vid underhållning, utflykter, fester m.m.
Se våra aktiviteter här

Du och närstående har möjlighet att vara delaktiga i olika rådsfunktioner som kostråd, boenderåd och anhörigträffar.

God mat och dryck

Måltiden ska vara en glädjekälla, njutning och gemenskap. Vi arbetar utifrån en matfilosofi som har sin grund i klassisk svensk husmanskost men tar även intryck av smakupplevelser från hela världen. Helger och högtider firar vi med mat och dryck.
För aktuell meny, var god se matsedel på boendet.

Personal

Personalteamet består av omvårdnadspersonal, gruppledare, aktivitetsansvarig, arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterskor och verksamhetschef. Björkgården är bemannat dygnet runt med omvårdnadspersonal och sjuksköterska. Läkare kommer vissa tider i veckan. Landstinget ansvarar för läkarvården. Vid akuta situationer kallar sjuksköterska på läkare.

Du har en namngiven kontaktperson som tillsammans med dig och dina närstående sammanfattar dina behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som regelbundet uppdateras.

Vi vill locka fram livsglädjen så att livet känns meningsfullt. Vården och omsorgen präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att alla har förmåga att själva välja hur de vill leva sitt liv. Dina behov och önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Drivs på uppdrag av Solna kommunBjörkgården

Kontakt

Shyi Klint
Verksamhetschef
Telefon: 08-705 04 01
E-post: shyik@forenadecare.com

Förenade Care Björkgården
Råsundavägen 165
169 36 Solna

Plan 2 08-705 04 06
Plan 3 08-705 04 08
Plan 4 08-705 04 10
Plan 5 08-705 04 12

Sjuksköterskor 08-705 04 03

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info